Komisja rozważy wspólne zakupy gazu dla państw UE

15 października 2021, 15:00 Alert
Komisja Europejska. Źródło: Europa.eu
Komisja Europejska. Źródło: Europa.eu

W obliczu gwałtownego wzrostu cen energii Komisja Europejska chce zbadać, czy państwa mogą wspólnie kupować gaz. Komisja zapowiedziała, że ​​zbada, czy taka procedura przyniesie korzyści krajom członkowskim. – Obecna sytuacja jest nadzwyczajna, ale wewnętrzny rynek energii przynosi nam korzyści od 20 lat – powiedział komisarz ds. energii Kadri Simson. Dodała, że ​​dotychczasowe reakcje państw na wysokie ceny są zgodne z prawem UE.

20 krajów odpowiedziało na wzrost cen energii m.in. obniżkami podatków czy pomocą dla ubogich. Między innymi ceny uprawnień do emisji CO2 powodują, że energia elektryczna z paliw kopalnych jest coraz droższa. Simson zaprezentowała zestaw narzędzi, z których kraje UE mogą korzystać bez naruszania europejskich reguł konkurencji. Według Komisji są to płatności bezpośrednie, ulgi podatkowe i dotacje dla małych firm. Reformy średnioterminowe to także sposób na uodpornienie europejskiego rynku energii. – Ważne jest, aby wspierać wrażliwych obywateli i europejskie przedsiębiorstwa, gdy wychodzimy z pandemii i rozpoczynamy ożywienie. Komisja pomaga państwom członkowskim podjąć natychmiastowe działania w celu złagodzenia konsekwencji dla obywateli i przedsiębiorstw tej zimy – powiedziała Simson.

Ożywienie gospodarcze państw po kryzysie pandemii jest główną przyczyną wzrostu cen gazu. Przyczyniła się do tego również stosunkowo ostra zima z przeszłości, ponieważ magazyny gazu nie są tak wypełnione jak zwykle. za to, że prawie nie dostarcza ona dodatkowego gazu ziemnego. Eksperci dodają ponadto, że do wzrostu cen gazu przyczynia się zmniejszona podaż ze strony Rosji.

Zeit/Michał Perzyński