FNEZ: Konferencja BEIF 2019 dokonała przełomu

24 maja 2019, 10:00 Alert

Po raz kolejny, w Warszawie zgromadzili się najważniejsi przedstawiciele sektora morskiej energetyki wiatrowej. Krajowi i zagraniczni przedstawiciele inwestorów, dostawców, wykonawców, ekspertów 
i instytucji finansujących biorą udział w V-tej edycji Bałtyckiego Forum Przemysłu Energetyki Morskiej – BEIF 2019. Organizator, Fundacja na rzecz Energetyki Wiatrowej, zapewnia, że to wydarzenie dokonało przełomu.

Morska farma wiatrowa Anholt/Dania. Fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki
Morska farma wiatrowa Anholt/Dania. Fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

Podczas dyskusji z udziałem przedstawicieli największych sił politycznych doszło do niecodziennego zdarzenia. Przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy, Koalicji Europejskiej i Wiosny zgodnie poparli plany rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Zgodzili się także co do konieczności jak najszybszego uchwalenia dedykowanej ustawy upraszczającej i skracającej proces przygotowania morskich farm wiatrowych.
Przedstawicielka Wiosny, Beata Maciejewska, uznała morską energetykę wiatrową jako niezbędny element transformacji energetycznej, która jest Polsce niezbędna.

Zdzisław Gawlik z PO podkreślił, że dziś już nie ma co deklarować poparcia dla morskiej energetyki wiatrowej, dziś trzeba jak najszybciej uruchomić pierwsze projekty – bo to jest w interesie Polski. Dziś trzeba działań, które uruchomią inwestycje, w tym przygotowania dedykowanej ustawy.

Zbigniew Gryglas, reprezentujący Klub Parlamentarny PiS, podkreślił konieczność i wolę współpracy ponad partyjnymi podziałami w tworzeniu regulacji dla morskiej energetyki wiatrowej, zapewniających stabilne, proste, ale i mądre regulacje.

Politycy podkreślali także zgodnie, że niezbędne jest promowanie polskiego przemysłu morskiego, który powinien być głównym beneficjentem rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

O mocnym poparciu sektora offshore w Polsce świadczą także słowa Piotra Naimskiego skierowane go uczestników BEIF2019:

Piotr Naimski, Sekretarz Stanu w KPRM, Pełnomocnik ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej – list do uczestników BEIF 2019

„(…) Nasze inwestycje energetyczne na Bałtyku mają wymiar międzynarodowy. (…) Realizacja tych projektów sprzyja kształtowaniu dobrych relacji politycznych i gospodarczych z naszymi partnerami.
Inwestycje energetyczne na Morzu Bałtyckim stanowią istotny element polskiej polityki energetycznej. Jestem również przekonany, że istnieje w Polsce ponadpartyjny konsensus co do potrzeby ich realizacji.
(…) W kontekście tematu dzisiejszej konferencji, tj. polskiego przemysłu energetyki morskiej, istotne jest, by wypracowane obecnie rozwiązania prawne zapewniły w łańcuchu dostaw tych inwestycji jak największy udział polskich przedsiębiorstw.”

Jak wynika z przygotowanego przez organizatorów „Przewodnika po procedurach uzyskiwania pozwoleń i zezwoleń dla morskich farm wiatrowych”, proces uzyskania zezwolenia na budowę morskiej farmy wiatrowej w Polsce jest póki co drogą przez mękę. Ponad 70 różnych działań proceduralnych, które trzeba wykonać na podstawie 23 aktów prawnych, może zając deweloperowi nawet 10 lat. „To trzeba zmienić i to jak najszybciej, jeżeli nie chcemy zmarnować ogromnego potencjału gospodarczego morskiej energetyki” – podkreślił podczas otwarcia konferencji Maciej Stryjecki, prezes FNEZ. „Polski rynek morskiej energetyki wiatrowej musi być konkurencyjny i atrakcyjny dla inwestorów, którzy mają do wyboru bardzo dynamicznie rozwijające się rynki na morzach i oceanach całego świata. A to oznacza, że otoczenie regulacyjne morskich inwestycji w Polsce musi być proste, jednoznaczne i stabilne”.

Podczas BEIF zostanie zaprezentowany i poddany konsultacjom branżowym projekt ustawy offshorowej przygotowany przez Konfederację Lewiatan. Skraca on czas przygotowania morskiej farmy wiatrowej do 5 lat.

Jak podkreślają w kolejnych panelach i sesjach eksperci, potencjał gospodarczy morskiej energetyki wiatrowej w Polsce jest ogromny. Może on pozwolić na powstanie nowego sektora gospodarczego, przemysłu energetyki morskiej, na bazie doświadczeń i potencjału polskiego przemysłu morskiego, stoczniowego, hutniczego i surowcowego. Już dziś w polskich fabrykach produkowane są fundamenty 
i wieże morskich wiatraków, statki do ich budowy i serwisu, elementy stacji transformatorowych. Wartość polskiego rynku szacuje się na około 100 mld złotych, z czego znacząca część może zostać skonsumowana przez polski przemysł. Powstać może nawet 100 tysięcy nowych miejsc pracy. Zainteresowane rozwojem projektów morskich farm wiatrowych są największe krajowe koncerny energetyczne: PGE, Orlen, Tauron, Energa. Liderem rynku jest jednak prywatna Polenergia, która do swoich projektów, które jako jedyne uzyskały już komplet decyzji środowiskowych, pozyskała 
w ubiegłym roku międzynarodowego partnera – norweskiego Equinora (dawny Statoil). Produkcją komponentów morskich wiatraków zainteresowane są natomiast niemal wszystkie krajowe stocznie, zarówno w Szczecinie, Świnoujściu jak i w Trójmieście.
Nic więc dziwnego, że w przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele trzech największych ugrupowań politycznych PiS, PO i Wiosny zadeklarowali zgodnie, że dedykowana ustawa dla morskich inwestycji zostanie uchwalona do końca tego roku, bez względu na jesienny wynik wyborczy.

Informacja o organizatorze

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej (FNEZ) – organizacja pozarządowa non-profit, niezależny think-tank działający na rzecz tworzenia sprzyjających uwarunkowań dla rozwoju energetyki zrównoważonej, wspierania rozwoju energetyki odnawialnej, a także inicjowania i prowadzenia dialogu pomiędzy uczestnikami rynku energetycznego.

Od ponad 10 lat FNEZ jest wiodącą organizacją tworzącą merytoryczne podstawy dyskusji o przyszłości branży morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Dzięki stałej współpracy z przedstawicielami rządu i parlamentu, organizacjami branżowymi, licznymi ekspertami, głównymi inwestorami, FNEZ opracowała w roku 2013 pierwszy w Polsce kompleksowy „Program rozwoju morskiej energetyki i przemysłu morskiego w Polsce”, który oszacował krajowy potencjał morskiej energetyki wiatrowej na 6 GW do roku 2030. W roku 2018, w ramach projektu „Energia z Bałtyku dla Polski 2025”, FNEZ dokonała aktualizacji Programu, szacując potencjał morskiej energetyki na 8 GW do roku 2035. Teraz przekładamy eksperckiego gotowca – „Przewodnik po procedurach uzyskiwania pozwoleń i zezwoleń dla morskich farm wiatrowych”.

Projekty realizowane przez FNEZ:

– Energia z Bałtyku dla Europy (www.beif.pl)
– Energia z Bałtyku dla Polski 2025 (www.beif.pl/energia-z-baltyku/)
– Integrated Baltic Offshore Wind Electricity Grid Development (Baltic InteGrid) współfinansowany z programu INTERREG Baltic Sea Region (www.baltic-integrid.eu/)
– Co-producing and co-financing renewable community energy projects (Co2mmunity) współfinansowany z programu INTERREG Baltic Sea Region (www.co2mmunity.eu/)

FNES