Konsorcjum Nord Stream 2 jest gotowe odpowiedzieć na zastrzeżenia Polaków

22 lipca 2016, 17:45 Alert

(Prime/Reuters/Wojciech Jakóbik/Bartłomiej Sawicki)

fot. Gazprom

Partnerzy Nord Stream 2 są gotowi odpowiedzieć na zastrzeżenia polskiego UOKiK, który poinformował o przekazaniu zastrzeżeń wobec koncentracji polegającej na utworzeniu przez sześć podmiotów wspólnego przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę i eksploatację gazociągu Nord Stream 2.

– Przygotowane na piśmie odpowiedzi na zastrzeżenia polskiego urzędu antymonopolowego w sprawie koncentracji (realizacja wspólnego przedsięwzięcia jakim jest Nord Stream 2 – red.) zostaną przesłane w terminie zgodnie z prawem – informują władze spółki Nord Stream 2, odpowiedzialnej za budowę gazociągu o tej samej nazwie.

Przypomnijmy, że dzisiaj Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w opublikowanym stanowisku przedstawił zastrzeżenia dotyczące budowy gazociągu Nord Stream 2. Analiza skutków transakcji wymagała zbadania rynku. UOKiK zapytał podmioty prowadzące działalność na rynku gazu ziemnego w Polsce o ocenę planowanej koncentracji .Urząd uznał, że powstanie spółki, która miałaby zbudować i eksploatować rurociąg Nord Stream 2, wzmocniłoby i tak mocną pozycję Gazpromu w Polsce.

– Koncentracja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji. W tej chwili Gazprom posiada pozycję dominującą w dostawach gazu do Polski, a transakcja mogłaby doprowadzić do dalszego wzmocnienia siły negocjacyjnej spółki wobec odbiorców w naszym kraju – powiedział w piątek szef UOKiK Marek Niechciał.

– Decyzja polskiego regulatora antymonopolowego nie może zostać podjęta przed upływem ostatecznego terminu, który został określony przez prawo. W tym czasie możemy odpowiedzieć na pismo i ustosunkować się do zastrzeżeń – czytamy w oświadczeniu Gazpromu.

Firmy, które wystąpiły do polskiego urzędu, mają dwa tygodnie na przedstawienie swoich opinii na temat zarzutów UOKiK i mogą poprosić o przedłużenie tego okresu o kolejne dwa tygodnie. Ostateczna decyzja UOKiK powinna być gotowa do końca tego roku.

Gazociąg Nord Stream 2 to projekt z udziałem Gazpromu (50 procent akcji), BASF, E.on, Shella, Engie i OMV (po 10 procent). Zakłada budowę do 2019 roku dwóch nitek o łącznej przepustowości 55 mld m3 rocznie. Razem z istniejącym Nord Stream przepustowość szlaku bałtyckiego wzrosłaby do 110 mld m3 rocznie. W 2017 roku przewidywane jest rozpoczęcie procesu udzielania zgód na budowę przez władze państw, przez których terytorium będzie się ciągnęła magistrala. Jednym z nich jest Dania.