Konstytucja wodorowa jest w planach ministerstwa klimatu i środowiska na 2022 rok

7 stycznia 2022, 08:30 Alert

Pod koniec 2021 roku została opublikowana i przyjęta polska strategia wodorowa. Wraz z początkiem 2022 roku minister klimatu i środowiska deklaruje kolejne prace wspierające rozwój gospodarki wodorowej. Celem na 2022 rok jest przygotowanie konstytucji wodorowej.

Anna Moskwa. Źródło: Twitter.
Anna Moskwa. Źródło: Twitter.

Konstytucja wodorowa to cel na 2022 rok

W sprawie prac nad Konstytucją wodorową głos zabrała minister Anna Moskwa – Przyjęta strategia przewiduje opracowanie pakietu legislacyjnego regulującego funkcjonowanie rynku wodoru w Polsce. Rozwiązania nad którymi obecnie pracujemy będą miały formę tzw. konstytucji dla wodoru, składającej się z kilku elementów – powiedziała cytowana przez Dziennik Gazetę Prawną.

Założeniem nowych rozwiązań legislacyjnych jest projekt już istniejących aktów prawnych w tym między innymi Prawa energetycznego oraz ustawy o wspieraniu produkcji wodoru ze źródeł niskoemisyjnych. Wszystkim aktom prawnym będą towarzyszyć również rozporządzenia które mają na celu zmniejszyć ryzyko inwestycyjne związane z wdrażaniem nowych technologii.

Minister klimatu poinformowała również że w pierwszym kwartale 2022 roku zostaną przyjęte rozporządzenia dotyczące wymagań technicznych dla stacji tankowania wodorem. Zgodnie z założeniami strategii wodorowej do 2025 roku mają powstać 32 stacje tankowania wodorem.

Dziennik Gazeta Prawna/Aleksander Tretyn

ZE PAK otrzymał pozwolenie na instalację do spalania i produkcji wodoru w Wielkopolsce