Polska chciała ochronić Kopalnię Turów przed karą, ale Trybunał odrzucił jej odwołanie

29 maja 2024, 11:30 Alert

Polska odwołała się do Trybunału Sprawiedliwości w sprawie potrącenia 68,5 milionów euro za niewstrzymanie pracy Turowa w trakcie sporu z Czechami. Sąd odrzucił jej argumentację.

Kopalnia węgla brunantego Turów. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Kopalnia węgla brunantego Turów. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) rozpatrzył wniosek Polski o uznanie za nieważne potrąceń finansowych sprawie Kopalni Turów. Uznał, że kara finansowa została potrącona zasadnie.

W lutym 2021 roku Czechy wniosły do Trybunału Sprawiedliwości skargę przeciwko Polsce, twierdząc, że rozszerzenie skali i przedłużenie wydobycia węgla brunatnego w Kopalni Turów narusza prawo Unii Europejskiej.

TSUE zobowiązało Polskę do natychmiastowego zaprzestania wydobycia do ogłoszenia wyroku. W związku z kontynuowaniem pracy kopalni we wrześniu 2021 roku zobowiązało Rzeczpospolitą do zapłaty 500 tysięcy euro dziennie za każdy dzień wydobycia, aż do zastosowania się do wstrzymania działalności wydobywczej.

Polska i Czechy zawarły ugodę trzeciego lutego 2022 roku, a sprawa została wykreślona z rejestru.

Polska nie zapłaciła nałożonej kary, w związku z czym Komisja Europejska poinformowała o potrąceniu kwoty z wierzytelności Polski wobec Unii. Kwotę wyliczono na 68,5 milionów euro, za okres od 20 września 2021 roku do trzeciego lutego 2022 roku. Rzeczpospolita zwróciła się do TSUE za uznanie decyzji Komisja za nieważną z racji na ugodę z Czechami.

– Sąd wziął pod uwagę, że okresowa kara pieniężna była naliczana począwszy od 20 września 2021 roku do czasu wykreślenia sprawy z rejestru Trybunału, które nastąpiło czwartego lutego 2022 roku. Wobec tego, wykreślenie to nie zwolniło Polski z obowiązku uregulowania kwoty należnej z tytułu okresowej kary pieniężnej. W przeciwnym wypadku nie zostałby osiągnięty cel tej kary, polegający na zapewnieniu skutecznego stosowania prawa Unii, nierozerwalnie związanego z wartością państwa prawa – czytamy w uzasadnieniu Trybunału.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej / Marcin Karwowski

Czesi potwierdzają działanie bariery wokół Turowa oraz wzrost wód gruntowych