Korytarz Norweski: Naimski w Kopenhadze rozmawia o Baltic Pipe

26 stycznia 2017, 06:15 Alert
Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, Piotr Naimski podczas wizyty w Danii
Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, Piotr Naimski podczas wizyty w Danii. Źródło: Twitter, Fot.: H. Mościcka-Dendys

W stolicy Danii odbyły się polsko – duńskie rozmowy z udziałem Piotra Naimskiego, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej. Głównym tematem była współpraca energetyczna, w tym proponowana przez obie strony budowa gazociągu Baltic Pipe będącego elementem Korytarza Norweskiego.

Rozmowy w Kopenhadze

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej odwiedził 25 stycznia Kopenhagę. Podczas wizyty minister Naimski odbył konsultacje robocze w urzędzie premiera Danii, ministerstwa finansów oraz energii i zmian klimatu. Głównym tematem rozmów był proponowany przez Polaków i Duńczyków gazociąg Baltic Pipe, będący elementem Korytarza Norweskiego, który ma połączyć szelf norweski, poprzez Morze Północne, Danię, Bałtyk z polskim wybrzeżem.

Omówiono zakończone pod koniec zeszłego roku studium wykonalności projektu Baltic Pipe przeprowadzone przez duńskiego operatora Energniet.dk oraz polskiego – Gaz-System. Jak wynika z informacji, jaką przekazał 20 stycznia br. dziennikarzom Piotr Naimski, studium wykazało, że projekt jest „akceptowalny i opłacalny dla każdej ze stron – polskiej, duńskiej i norweskiej”  przy przepustowości 10 mld m3 gazu.

Naimski: Badania potwierdzają opłacalność Korytarza Norweskiego

Rośnie znaczenie Korytarza Norweskiego dla Danii

Pod koniec zeszłego roku koncern Maersk Oil poinformował o planowanym zakończeniu w październiku 2018 r. wydobycia gazu ziemnego na największym polu gazowym Tyra na Morzu Północnym. Złoże Tyra stanowi obecnie 90 proc. całego wydobycia „błękitnego paliwa” w Danii.

Energinet.dk opublikowało raport dotyczący bezpieczeństwa dostaw gazu, z którego wynika, że w sytuacji zakończenia wydobycia gazu na złożu Tyra, Dania będzie zmuszona w krótkoterminowej perspektywie zwiększyć dostawy surowca z kierunku Niemiec. Niezależnie od tego sieć gazowa będzie również bardziej podatna na rynkowe zawirowania. Alternatywą, w szczególności po ostatniej decyzji Maersk Oil, może być Korytarz Norweski. Spadające krajowe wydobycie gazu w Danii może być jednym z elementów wzmacniających ekonomiczne przesłanki za realizacją Korytarza Norweskiego.

Kolejnym argumentem, wzmacniającym biznesowe uzasadnienie, są opłaty tranzytowe. Dzięki powstaniu Korytarza Norweskiego oraz przepływowi gazu do Polski oraz krajów sąsiednich, w tym do Ukrainy, Czech, Słowacji czy Litwy, wzrosną wpływy z opłat tranzytowych za wykorzystanie duńskiej infrastruktury, co może przełożyć się na niższe ceny przesyłu gazu na tamtejszym rynku.

Połączenie Baltic Pipe ma dać Polsce większą niezależność energetyczną dzięki dywersyfikacji źródeł dostaw surowca. Projekt przyczyni się również do głębszej integracji rynków gazu w Norwegii, Danii i Polsce, a w dłuższej perspektywie także z krajami sąsiadującymi jak Szwecja, Czechy, Słowacja, Ukraina i trzech państw bałtyckich – Estonii, Łotwy i Litwy. Projekt ma doprowadzić do większej konkurencji i spadku cen gazu na rynkach krajów, które będą partycypować w projekcie.

Korytarz Norweski to szansa na rozwiązanie problemów Danii

Open Season jw pierwszym kwartale 2017 roku

6 stycznia 2017 r. operatorzy polskiego i duńskiego systemu przesyłowego – Gaz-System S.A. oraz Energinet.dk –  zakończyli konsultacje Regulaminu Wiążącej Procedury Open Season dla projektu Baltic Pipe która jest planowana do przeprowadzenia w 2017 roku – podaje operator polskich gazociągów przesyłowych.

Korytarz Norweski: Gaz-System i Duńczycy idą naprzód z Baltic Pipe

Jak informuje  Gaz-System, obecnie operatorzy prowadzą uzgodnienia w zakresie uzyskanych uwag do dokumentów procedury. Następnie przygotowane zostaną dokumenty, które będą przedmiotem konsultacji z organami regulacyjnymi w Danii i w Polsce. Uruchomienie procedury Open Season dla projektu Baltic Pipe jest uzależnione od przeprowadzonych uzgodnień z urzędami w Polsce i w Danii.

Korytarz

Projekt Korytarza Norweskiego, a więc połączenia szelfu norweskiego poprzez Danię z polskim wybrzeżem, zakłada budowę pięciu elementów:

  • budowę po duńskiej stronie „spinki” (tie-in) do norweskiego systemu przesyłowego na Morzu Północnym, która połączy Danię z Norwegią i umożliwi przesył surowca;
  • rozbudowę istniejącej zdolności przesyłowej w Danii z zachodu na wchód;
  • budowę połączenia gazowego między Polską a Danią (Baltic Pipe);
  • budowę tłoczni gazu;
  • rozbudowę polskiego systemu przesyłowego.

Zgodnie z pracami nad studium wykonalności projektu, które miały zakończyć się do końca 2016 r., projekt dotyczy analizy planu budowy gazociągu Baltic Pipe (o przepustowości do 10 mld m3) oraz pozostałych elementów Korytarza Norweskiego. Inwestycja zgodnie z informacjami Gaz-Systemu oraz Energinet.dk powinna być gotowa do 2022 roku.

Bartłomiej Sawicki