Kościół upomina się o środowisko. Papież o klimacie a biskupi o smogu

11 grudnia 2017, 06:00 Alert
Smog Seul. Wikipedia Commons
fot. Wikimedia Commons

Papież Franciszek podczas spotkania z wiernymi w niedzielę zaapelował o działania pełne determinacji na rzecz budowy świata bez broni nuklearnej, a także o podjęcie skutecznych decyzji w walce ze zmianami klimatycznymi. Z kolei Polscy biskupi apelują o walkę ze smogiem.

Papież ostrzega przed zmianami klimatu i zbrojeniami nuklearnymi

Zwracając się do tysięcy wiernych przybyłych na plac Świętego Piotra na południową modlitwę Anioł Pański, papież powiedział: „Dzisiaj zostanie wręczona Pokojowa Nagroda Nobla Międzynarodowej Kampanii na rzecz Zniesienia Broni Nuklearnej (ICAN)”.

„Uznanie to zbiega się w czasie ze Światowym Dniem Praw Człowieka, ogłoszonym przez ONZ, co podkreśla silny związek między prawami człowieka i rozbrojeniem nuklearnym” – podkreślił Franciszek. „Zaangażowanie na rzecz obrony godności wszystkich osób, szczególnie najsłabszych i najbardziej poszkodowanych, oznacza także działanie z determinacją, by zbudować świat bez broni nuklearnej” – dodał.

Papież zwrócił uwagę, że „Bóg daje nam zdolność do współpracy, by zbudować nasz wspólny dom”. „Mamy wolność, inteligencję i umiejętność kierowania technologią, ograniczenia naszej władzy w służbie pokojowi i prawdziwemu postępowi” – wskazał.

Następnie nawiązał do rozpoczynającego się we wtorek szczytu klimatycznego w Paryżu „Our Planet Summit”. „Dwa lata po przyjęciu porozumienia paryskiego w sprawie klimatu, szczyt ten ma na celu ponowienie zaangażowania na rzecz jego realizacji i umocnienie wspólnej strategii walki z niepokojącym zjawiskiem zmian klimatycznych” – wyjaśnił Franciszek.

„Szczerze pragnę, by ten szczyt oraz inne inicjatywy zmierzające w tym kierunku sprzyjały wyraźnemu uświadomieniu sobie konieczności podjęcia naprawdę skutecznych decyzji, by przeciwstawić się zmianom klimatycznym i jednocześnie zwalczać ubóstwo oraz promować integralny rozwój człowieka” – podkreślił papież.

Biskupi dolnośląscy apelują: oczyścić powietrze ze smogu i ludzkiej lekkomyślności

– Jako mieszkańcy województwa dolnośląskiego nie możemy udawać, że problem (smogu) nas nie dotyczy, tym bardziej, że niektóre z naszych miast znajdują się w niechlubnej czołówce najbardziej zanieczyszczonych miejscowości w Polsce – to fragment listu, który biskupi z Wrocławia, Legnicy i Świdnicy napisali do wiernych Dolnego Śląska. Pismo duszpasterskie zostało ogłoszone podczas konferencji prasowej prowadzonej przez rzecznika Kurii ks. Rafała Kowalskiego. Do antysmogowego apelu przyłączył się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Gość spotkania prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz podkreślał, że Fundusz wspiera finansowo zarówno wymianę węglowych pieców jak i działania edukacyjne, które zmierzają do zmiany świadomości i zachowań. – To od nas zależy czy problem smogu będzie występował. Gdybyśmy zmienili swoje zachowania to groźne zjawisko zostałoby w poważnej części wyeliminowane – powiedział Kasztelowicz. Hierarchowie podkreślili że – rodzi się konieczność podjęcia wspólnych działań, których celem jest poprawa jakości powietrza, jakim oddychamy. Wzywa nas do tego nie tylko papież Franciszek w encyklice „Laudato Si”, ale przede wszystkim zdrowy rozsądek i Dekalog, zawierający m.in. przykazanie: „Nie zabijaj”.

W encyklice Laudato Si (Pochwalony bądź) papież Franciszek apeluje o wspólną troskę o dom,  czyli ziemię oddaną człowiekowi pod opiekę. Tłumaczy chrześcijańskie uzasadnienie ochrony środowiska i sprzeciwia się jego niszczeniu poprzez gospodarkę rabunkową.

Biskupi pozytywnie oceniając działania polityków i samorządowców zmierzające do usuwania przyczyn zanieczyszczenia powietrza przypomnieli, że – zanim zostaną wdrożone nowe przepisy czy nowoczesne technologie, powietrze powinno zostać oczyszczone z ludzkiej lekkomyślności, która pozwala na spalanie w piecach: śmieci, odpadów czy plastikowych przedmiotów. Od każdego z nas zależy czy powietrze, którym oddychamy w naszych miastach będzie służyło zdrowiu i życiu czy będzie przyczyną chorób i wcześniejszej umieralności.

List podpisany przez Arcybiskupa Metropolitę Wrocławskiego Józefa Kupnego, Biskupa Świdnickiego Ignacego Deca i Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego został odczytany we wszystkich kościołach w naszym regionie 10 grudnia br.

Polska Agencja Prasowa/WFOŚiGW