Kowalczyk: Środki na Czyste Powietrze nie są zagrożone

2 lipca 2019, 15:15 Środowisko

Żadne środki europejskie na walkę ze smogiem nie są zagrożone i nie zostaną utracone. Pierwsza część programu Czyste Powietrze jest finansowana ze środków własnych NFOŚiGW – powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk na konferencji prasowej.

Minister środowiska Henryk Kowalczyk na konferencji prasowej. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Minister środowiska Henryk Kowalczyk na konferencji prasowej. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Jak powiedział Kowalczyk, program Czyste Powietrze jest realizowany od września do 2018 roku, na tym etapie wykorzystywane są środki własne NFOŚiGW. – Środki pochodzić będą także z ulgi termomodernizacyjnej, która obowiązuje od tego roku. Szacuje się je na ok. 20 mld złotych. Beneficjenci korzystają już z tej ulgi, a będą ją mogli ją rozliczyć w PIT za rok 2019 w 2020. Kolejny element to środki z UE od 2022 roku. Jesteśmy w kontakcie z KE w sprawie perspektywy finansowania budżetu UE na lata 2021 – 2027, jesteśmy na wstępnym etapie rozmów. Za te rozmowy i perspektywę finansowania odpowiedzialny jest minister Inwestycji i Rozwoju Kwieciński.  Spotykał się on z przedstawicielami Komisji, także z autorami pism, jakie do nas dochodzą. – powiedział. Dodał, że w przyszłym tygodniu planowane jest kolejne spotkanie w tej sprawie. – Minister Kwieciński jest także odpowiedzialny za wdrażanie funduszy UE dla Polski. Na spotkaniu będzie rozmawiał  m.in. o zasadach inwestowania środków w ramach nowej unijnej perspektywy finansowej. – W zależności od agendy będziemy brali w nim udział w zakresie Czystego Powietrza. Gospodarzem spotkania będzie minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński – poinformował minister środowiska.

Ministerstwo Środowiska: Czyste Powietrze nie jest zagrożone. Wprowadzamy korekty

Tempo wdrażania programu wynosi obecnie 63 tys. wniosków o wartości 1,4 mld zł, wydano już 26 tys. pozytywnych decyzji i podpisano już umowy na ponad 300 mln złotych. – W regulaminie programu jest 90 dni na rozpatrzenie wniosku. Żaden z urzędów nie przekroczył tego limitu – powiedział Kowalczyk.

– Program się rozkręca. Rozszerzamy kanały dystrybucji. W lipcu włączyłyśmy samorządy poprzez pilotaż. Weźmie w nim udział 600 samorządów i będą z nimi podpisywane umowy. Zainteresowanie wykazało ponad 800. Będą one przyjmować wnioski, weryfikować je i będą w stałym kontakcie z beneficjentem. Po 15 lipca samorządy powinny rozpoczynać pomoc przy składaniu i opracowaniu wniosków. Po kilku miesiącach samorządy zostaną objęte powszechnie, będziemy negocjować także warunki finansowania pomocy dla samorządów. Trwają także prace i rozmowy z różnymi bankami dotyczące włączenia ich w proces podejmowania decyzji i finansowania. Jesteśmy jednak na początkowym etapie tych rozmów. W 2019 roku przekroczymy 100 tys. wniosków – zapowiedział minister środowiska.

PAS: Program Czyste Powietrze jest niewydolny. Wymaga zmian

Ponadto resort środowiska przewiduje szereg uproszczeń we wniosku oraz procedurze jego weryfikacji. Jednym z istotnych będzie domniemanie podpisania umowy przez beneficjenta w momencie składania wniosku. Umowa stanie się wiążąca po decyzji Zarządu WFOŚiGW. Przewidujemy, że do końca roku wpłynie ponad 100 tys. wniosków. – Należy także pamiętać o uldze podatkowej na podstawie której beneficjenci już dokonują termomodernizacji i wymiany pieców. Dokładna liczba osób korzystających z ulgi w roku 2019 będzie znana na koniec kwietnia 2020 r. po rozliczeniu PIT -podkreślił Kowalczyk.

– Komisja mówi, że tempo jest nie wystarczające, my mamy jednak inne zdanie, bo program dopiero się rozpoczyna. To tempo do roku 2022 będzie już właściwe i będzie osiągało zakładany poziom 300 tys. wniosków rocznie – powiedział Kowalczyk.

Dodał on także, że trwają rozmowy z Ministerstwem Energii dotyczące wsparcia programu mikroinstalacji OZE, aby w ramach Czystego Powietrza nie obowiązywały tylko pożyczki tak jak teraz, ale także dotacje, jak na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła.

Woźny: Polska nie straci pieniędzy na program Czyste Powietrze

Bartłomiej Sawicki