Kowalczyk: Rośnie popularność programu Czyste Powietrze

3 października 2018, 09:00 Alert
smog warszawa

W ciągu niespełna dwóch tygodni od startu programu antysmogowego Czyste Powietrze złożono ok. 2 tys. wniosków o pomoc finansową. Najwięcej – na Śląsku i Mazowszu – poinformował we wtorek w Radomiu minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Według szefa resortu środowiska zainteresowanie programem, który ruszył 19 września, jest duże. Chętni mogą składać przez internet wnioski do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska o pomoc finansową w termomodernizacji domów i wymianie pieców na bardziej ekologiczne. Maksymalna kwota dotacji sięga do 53 tys. zł kosztów kwalifikowanych inwestycji. Dotację można uzupełnić niskooprocentowaną pożyczką.

„W skali kraju jest to już ok. 2 tys. wniosków. Śląsk jest tutaj liderem, a na drugim miejscu – Mazowsze; być może wynika z wielkości województw i liczby mieszkańców” – powiedział Kowalczyk, który wziął udział w konferencji prasowej razem z kandydatem PiS na prezydenta Radomia Wojciechem Skurkiewiczem.

Minister podkreślił, że za zanieczyszczenie powietrza odpowiedzialne są w dużej mierze domy jednorodzinne. „To szczególnie jest bardzo widoczne na zwartych osiedlach domów jednorodzinnych, tam gdzie jest dużo pieców węglowych, tzw. kopciuchów, które dają w momencie dużych mrozów bardzo duży smog; oddychamy i trujemy siebie i sąsiadów” – stwierdził Kowalczyk. Stąd – jak zaznaczył – duża rola i oczekiwania wobec programu Czyste Powietrze, na który rząd zamierza w ciągu 10 lat przeznaczyć ponad 100 mld zł.

Według Skurkiewicza Radom ma olbrzymie problemy z jakością powietrza. „Jeśli prześledzić mapy obrazujące stan powietrza, to właśnie Radom, obok Warszawy i Krakowa, +świeci + na czerwono” – stwierdził. Dlatego – jak zaznaczył – w jego programie, jako kandydata na prezydenta miasta, kwestie dotyczące ochrony klimatu poprawy jakości klimatu są szczególnie ważne.

Szef resortu środowiska podkreślił, że Czyste powietrze to program nowatorski. „Jego nowatorskość polega na kompleksowym rozwiązaniu: proponujemy wymianę pieców w powiązaniu z termomodernizacją budynku jednorodzinnego, czyli z dociepleniem ścian, wymianą okien i drzwi. Chodzi o to, żeby to był później dom ciepły i tani w ogrzewaniu” – tłumaczył Kowalczyk. Wieczorem minister środowiska ma spotkać się z mieszkańcami Radomia. Będzie ich zachęcał do skorzystania z programu Czyste powietrze.

Program Czyste powietrze dotyczy wymiany pieców i termomodernizacji budynków; będzie realizowany przez 12 lat, z czego przez 10 lat będzie można składać wnioski. Budżet programu ma wynieść 103 mld zł, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł. Według Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wymiana pieców i termomodernizacja będzie dotyczyła około 4 mln budynków.

Do końca 2019 roku wysokość dofinansowania w programie wahać się będzie od 30 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Od 1 stycznia 2019 roku dofinansowanie wyniesie od 40 do 90 proc. Po nowym roku 30 proc. dotacja zmieni się w ulgę podatkową. Z informacji przekazanych przez resort środowiska wynika, że ulga wynosić będzie 23 proc. plus 7 proc. dotacja. Największa dotacja – do 90 proc. kosztów inwestycji przewidziana będzie przy 600 zł miesięcznego dochodu na jedną osobę w rodzinie. Takie wsparcie będzie mogło być uzupełnione pożyczką do 10 proc. wartości dotacji.

Kolejne progi to: dotacja do 80 proc. – 601-800 zł na osobę w rodzinie – pożyczka do 20 proc. wartości; dotacja do 70 proc. – 801- 1000 zł na osobę – pożyczka do 30 proc.; dotacja 60 proc. – 1001 – 1200 zł na osobę – pożyczka do 40 proc.; dotacja do 50 proc. – 1201-1400 dochód na osobę – pożyczka do 50 proc. wartości; dotacja do 40 proc. – dochód 1401-1600 na osobę – pożyczka do 60 proc.; dotacja do 30 proc. – dochód powyżej 1600 zł na osobę – pożyczka do 70 proc. wartości dotacji.

Oprocentowanie kredytu w programie ma wynosić około 2,41 proc. w skali roku. Z powodu smogu i powikłań wynikających ze złej jakości powietrza, w Polsce umiera 45-50 tys. osób rocznie. Za największe emisje zanieczyszczeń, w tym pyłów zawieszonych PM2,5, PM10 oraz benzo(a)pirenu odpowiada sektor bytowo-komunalny oraz transport.

Polska Agencja Prasowa