Kowalczyk: Porozumienia z górnikami są realizowane przez rząd

14 kwietnia 2015, 07:12 Energetyka

Strona rządowa realizuje porozumienia górnicze zgodnie z planem – zapewnił górników Wojciech Kowalczyk, pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Trwa poszukiwanie inwestorów dla poszczególnych kopalń, trwa dialog z Komisją Europejską ws. notyfikacji pomocy publicznej dla KW.

Kopalnia w Datteln, Niemcy

– Realizacja porozumień następuje zgodnie z planem. Strona rządowa wywiązuje się ze zobowiązań – powiedział Wojciech Kowalczyk, pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego podczas spotkania ze stroną związkową w Katowicach, podczas którego podsumowano stan realizacji porozumienia z 17 stycznia ws. naprawy górnictwa.

– Zrealizowaliśmy wszystkie zobowiązania krótkoterminowe, intensywnie pracujemy nad długoterminowymi aspektami porozumienia – dodał.

Wśród zobowiązań przewidziano m.in., że zapisy porozumienia zostaną uwzględnione w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. W związku z tym do ustawy został wprowadzony pakiet osłon socjalnych. W życie weszły również rozporządzenia dotyczące osłon socjalnych dla pracowników kopalń przenoszonych do SRK.

Do KE zgłoszone zostały propozycje strony związkowej inwestycji do sfinansowania z Europejskiego Funduszu dla Inwestycji Strategicznych. Zostały także wznowione prace nad Programem rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce.

Zgodnie ze zobowiązaniem zarząd KW nie wyciągnął konsekwencji wobec protestujących pracowników.

Trwa przygotowanie programów naprawczych dla zorganizowanych części kopalń KWK Brzeszcze, KWK Sośnica-Makoszowy (Ruch Makoszowy).

Zespoły złożone z pracowników kopalń oraz SRK inwentaryzują majątek i ustalają poziom zatrudnienia poszczególnych kopalń.

Wypracowana dokumentacja będzie podstawą planów naprawczych, które zostaną przekazane stronie społecznej do uzgodnień.

– Zbycie zorganizowanych części kopalń powinno nastąpić do końca kwietnia 2015 r. – powiedział Wojciech Kowalczyk.

Prace zespołów poszczególnych kopalń i SRK dotyczą również ustalenia poziomu zatrudnienia w przekazanych do SRK kopalniach. Będą one podlegały uzgodnieniu ze stroną społeczną.

Jednocześnie trwa poszukiwanie ewentualnych inwestorów dla wybranych kopalń.

– 9 kwietnia KW oraz Węglokoks Kraj podpisały już przedwstępną umowę sprzedaży KWK Piekary i wydzielonego z KWK Bobrek Centrum Ruchu Bobrek. Dla pozostałych kopalń przygotowywane są plany naprawcze, a sprzedaż kopalń inwestorom lub utworzenie spółek pracowniczych będzie mogła nastąpić po przekazaniu do SRK – powiedział Wojciech Kowalczyk.

KWK Brzeszcze jest przygotowana do przekazania do SRK, a jednocześnie trwają rozmowy z potencjalnymi inwestorami.

– Na razie ze względu na dobro procesu nie będziemy przekazywać więcej informacji na ten temat – powiedział Wojciech Kowalczyk.

Podczas dzisiejszego spotkania strona związkowa została szczegółowo poinformowana o postępach rozmów z Komisją Europejska ws. notyfikacja pomocy publicznej dla KW.

– W trakcie spotkań przedstawiciele KE wykazują zrozumienie dla argumentacji przedstawianej przez stronę polską. Współpraca układa się bardzo dobrze, co pozwala sądzić, że KE sprawnie będzie procedowała nad wnioskiem notyfikacyjnym – dodał Wojciech Kowalczyk.

Źródło: Ministerstwo Skarbu Państwa