Kubicki: Enea jako jedyna ze spółek energetycznych odnotowała wzrost EBITDA

26 sierpnia 2016, 10:00 Energetyka

Wyniki Enei i Bogdanki w I półroczu były zgodne z wcześniejszymi szacunkami spółek. Analitycy oceniają neutralnie raport Enei, w wynikach Bogdanki wskazują na rozczarowujący poziom kosztów. „Wyniki Enei oceniłbym neutralnie” – powiedział PAP Bartłomiej Kubicki, analityk Societe Generale.

„Warto zauważyć, że Enea jest jedyną spółką z dużych grup energetycznych, która pokazuje wzrost EBITDA rdr (o 5 proc. rdr), już po wyłączeniu Bogdanki. Tymczasem PGE zaraportowała spadek EBITDA o 35 proc., a Tauron i Energa o 13-15 proc.” – dodał.EBITDA grupy Enea wyniosła w I półroczu 1.207 mln zł, co oznacza wzrost o 34,9 proc. rdr. W II kwartale EBITDA Enei wzrosła prawie 40 proc. rdr do 538,2 mln zł.Zysk netto grupy Enea wzrósł w I półroczu do 471,2 mln zł z 418,3 mln zł rok wcześniej, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 442,8 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł w I półroczu 610,6 mln zł wobec 524,2 mln zł rok wcześniej.Przychody grupy wyniosły po I połowie roku 5,6 mld zł wobec 4,6 mld zł przed rokiem.Bartłomiej Kubicki zauważył, że Enea zwiększyła zakupy węgla z Bogdanki.”W raporcie Bogdanki widać bardzo duży przyrost sprzedaży, który – według moich analiz – wynika ze znaczącego wzrostu sprzedaży węgla do Enei. Ceny węgla delikatnie wzrosły kdk, ale to nie jest zmiana trendu. Ceny są na poziomie ok. 11 proc. niższym rdr” – powiedział Kubicki.

Analityk Societe Generale jest rozczarowany poziomem kosztów Bogdanki.”Koszty jednostkowe wydobycia kwartał do kwartału wzrosły z powodu niższej produkcji, ale rok do roku produkcja jest mniej więcej stała, a jest wzrost pewnych grup kosztów: koszty energii, usług zewnętrznych” – powiedział.W I półroczu Bogdanka poniosła koszty według układu rodzajowego w wysokości 849,6 mln zł, tj. o 3 proc. wyższe rdr. Na wzrost kosztów w I półroczu 2016 r. wpływ miał odnotowany wzrost wartości usług obcych, zużycia materiałów i energii oraz świadczeń na rzecz pracowników. W samym II kwartale koszty rodzajowe wzrosły o 6,8 proc. do 412,4 mln zł.

Bogdanka zaraportowała w I półroczu 75 mln zł zysku netto i 74,4 mln zł zysku netto jednostki dominującej. Zysk operacyjny wyniósł 96,6 mln zł wobec 101,3 mln zł rok wcześniej.EBITDA grupy w wyniosła w tym czasie 277,4 mln zł, co oznacza spadek o 4,9 proc. rdr. Przychody wzrosły o 0,6 proc. rdr do 848,9 mln zł.

„Różnica między moimi estymacjami jeszcze sprzed szacunków spółki a wynikami to: rozwiązanie rezerw, które wpłynęło na EBIT i przychody finansowe oraz bardzo niski podatek” – powiedział Kubicki.

Polska Agencja Prasowa