Kuczewska-Łaska: W 10-leciu członkostwa w UE nie wybudowano nowych dróg kolejowych

5 maja 2014, 09:03 Infrastruktura

Jak napisali autorzy raportu opublikowanego przez MSZ nt. 10-lecia Polski w Unii Europejskiej w rozdziale „Rozbudowa infrastruktury” „jednym z obszarów, w którym widać realny wpływ unijnych funduszy, jest w Polsce system transportowy. Pieniądze z UE przeznaczono m.in. na projekty rozbudowy oraz modernizacji autostrad i dróg ekspresowych. (…)Od 2004 r. wybudowano łącznie 673 km autostrad i wybudowano lub zmodernizowano 808 km dróg ekspresowych”. W dokumencie nie poświęcono niemal ani jednego zdania kolei.

– Podtrzymuję swoje zdanie, że Polska cierpi na brak racjonalnej polityki transportowej. O ile są realizowane inwestycje drogowe, stosunkowo mało skomplikowane, o tyle nie posiadamy spójnej polityki państwa dotyczącej transportu publicznego, również międzymiastowego – uważa w rozmowie z naszym portalem Małgorzata Kuczewska-Łaska, b. prezes Przewozów Regionalnych.

W jej opinii wszystkie inwestycje w tej dziedzinie gospodarki realizowane są raczej punktowo, a nie ma spojrzenia na całokształt infrastruktury.

– W związku z tym gdy koleje muszą konkurować z transportem autobusowym, zaś otwierane są kolejne odcinki autostrad, to wówczas w danym regionie pogarsza się pozycja kolei, bo dla nich brakuje nowych inwestycji – mówi dalej Kuczewska-Łaska. – Z drugiej strony bardzo wiele środków wydaje się na budowę portów lotniczych. A być może bardziej efektywnie byłoby modernizować, lub nawet budować nowe linie kolejowe.

– Najsmutniejsze jest to, że nie zakończono w ostatnich 10 latach żadnej znaczącej inwestycji kolejowej, zwłaszcza nie zbudowano żadnej nowej linii – uważa Kuczewska-Łaska.

– Owszem, przeprowadzono szereg ważnych modernizacji szlaków, nie pomyślano o wybudowaniu żadnej nowej linii kolejowej. A byłyby one potrzebne, np. na odcinku Warszawa – Wrocław – kończy b. prezes Przewozów Regionalnych.