Kurtyka: Duży i mały atom nie stoją ze sobą w sprzeczności

13 października 2021, 12:30 Atom
Kurtyka
Fot. Ministerstwo Energii

Kluczem naszego systemu będzie energetyka jądrowa, która nie podlega wahaniom cen surowców i pogody. Duży i mały atom nie są ze sobą sprzeczne – powiedział minister klimatu i środowiska na panelu dyskusyjnym podczas konferencji EkoSfera w Poznaniu.

Michał Kurtyka na konferencji EkoSfera

– Czasy są turbulentne. Nie dotyczy to tylko Europy, ale u nas kumuluje się sporo elementów. Świat przechodzi przez pauzę covidową, łańcuchy dostaw zostały zerwane. Do tego dochodzą oportunistyczne postawy graczy takich jak Gazprom, którzy przykręcają kurek z gazem, by przyspieszyć uruchomienie Nord Stream 2 – projekt ten zanim powstał, już jest bronią. Na to nakłada się niska wietrzność. Z jednej strony mamy świat zrodzony w latach 70. i 80., kiedy wystąpił kryzys naftowy, a kiedy przechodzimy do źródeł zeroemisyjnych, część z nich jest uzależniona od czynników pogodowych. Dzisiaj mamy do czynienia z wyzwaniami ze starego i nowego paradygmatu. Polska ma trudne dziedzictwo po PRLu, jeśli chodzi o środowisko. Pochodną tego były potężne inwestycje w przemysł konwencjonalny, ciepłownictwo i energetykę. Te sektory dochodzą do końca swojej żywotności technicznej, dlatego musimy inwestować w nowe aktywa. Po drugiej stronie mamy bezprecedensową szansę – wynegocjowaliśmy potężne środki, będziemy do redystrybuowania 300 mld złotych. Musimy mieć do tego sektor prywatny. Kluczem naszego systemu będzie energetyka jądrowa, która nie podlega wahaniom cen surowców i pogody. Duży i mały atom nie są ze sobą sprzeczne. Duże reaktory to podstawa systemu energetycznego, co jest istotne z punktu widzenia przemysłu energochłonnego. Małe bloki to szansa na innowacje, i na to, by polscy inżynierowie mieli udział w konstruowaniu rozwiązań dla przyszłości. Nasza strategia powinna polegać na tym, by stworzyć szerokie pole dla rozwiązań technicznych. Musimy mieć strategię, która zapewni bezpieczeństwo – powiedział Michał Kurtyka.

Opracował Michał Perzyński