Za dwa lata KW Budryk w całości zasilana energią z metanu

29 lipca 2019, 10:00 Alert
Kopalnia_Budryk_w_Ornontowicach_-_panoramio
Kopalnia Budryk / fot. Wikimedia Commons

Kopalnia Budryk (JSW) jest już w 46 proc. zasilana energią z kopalnianego metanu. Wiele wskazuje na to, że za dwa lata całość zużywanej przez kopalnię energii będzie produkowana z gazu z odmetanowania. Program Gospodarczego Wykorzystania Metanu zakłada m.in. budowę nowego układu kogeneracyjnego o mocy 2 MW tuż przy szybie VI w Chudowie oraz kolejnych układów kogeneracyjnych zarówno w Chudowie, jak i w Ornontowicach.

Wszystko zaczęło się od funkcjonujących w zakładzie głównym trzech silników o łącznej mocy 4,98 MW firmy ZPC Żory. Dzięki nim kopalnia mogła zaspakajać zapotrzebowanie na energię elektryczną pochodzącą z odmetanowania kopalni. – Tym sposobem obniżyliśmy koszt wydobywanego przez kopalnie węgla – wyjaśnia Piotr Marek, nadsztygar elektryczny z Działu Energetycznego kopalni Budryk.

Przed czterema laty została oddana do użytku powierzchniowa stacja odmetanowania o wydajności do 160 m sześc. gazu na minutę. W celu jego zagospodarowania w grudniu 2015 r. dokonano modernizacji kotła olejowego o mocy 4,1 MW, wyposażając go w palnik dwupaliwowy. Wykorzystuje on gaz z odmetanowania kopalni do produkcji ciepła. Do dziś ogrzewa on obiekty na terenie szybu VI i jest wykorzystywany do termicznej ochrony samego szybu. Przed trzema laty oddano do ruchu układ kogeneracyjny o mocy 2×4 MW wytwarzający energię elektryczną. W ub.r. instalacja wyprodukowała prawie 55 tys. MWh energii elektrycznej, zużywając 13,7 mln m sześc. metanu. Dodatkowo w procesie produkcji energii elektrycznej wytwarzane jest ciepło, które w przyszłości będzie wykorzystywane do wytwarzania chłodu w Powierzchniowej Stacji Klimatyzacji Centralnej, służącego poprawie warunków klimatycznych panujących pod ziemią. Ornontowicka kopalnia schodzi bowiem z wydobyciem coraz niżej. Naturalnie dzięki dotychczasowym inwestycjom uzyskano dodatkowy efekt w postaci ograniczenia emisji metanu do atmosfery w ilości 14,1 mln m sześc. rocznie.

Teraz Program Gospodarczego Wykorzystania Metanu w kopalni Budryk zakłada m.in. budowę nowego układu kogeneracyjnego o mocy 2 MW tuż przy szybie VI. – Umowa na budowę zawarta została w lutym br. Szacowana produkcja energii elektrycznej wyniesie ok. 14 tys. MWh rocznie. Układ będzie zużywał około 3,5 mln m sześc. metanu. Prace budowlane już zostały rozpoczęte – potwierdza Daniel Kubecki, inspektor nadzoru inwestorskiego z Działu Inwestycji kopalni Budryk. Powstaną też kolejne układy kogeneracyjne zarówno w Chudowie, jak i w zakładzie głównym w Ornontowicach.

– Reasumując, na terenie szybu VI staną dwa generatory o łącznej mocy 8 MW, a na terenie zakładu głównego trzy o łącznej mocy 10 MW. Sumarycznie moc układów kogeneracyjnych zainstalowanych na terenie kopalni Budryk wyniesie w 2021 r. 36 MW – wylicza Piotr Marek. Obecnie kopalnia ujmuje 63 mln m sześc. metanu rocznie i jest już w 46 proc. zasilana energią z kopalnianego metanu. Za dwa lata ornontowicki zakład ma w całości produkować energię elektryczną i ciepło z ujmowanego metanu.

nettg.pl