Sawicki: Niepewny los Czystego Powietrza po 2021 roku

12 lipca 2019, 07:30 Środowisko
Minister Jerzy Kwieciński otworzył spotkanie podsumowujące prace nad kształtem przyszłej perspektywy finansowej, toczące się w ramach dialogu nieformalnego z Komisją Europejską. Fot. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Twitter.
Minister Jerzy Kwieciński otworzył spotkanie podsumowujące prace nad kształtem przyszłej perspektywy finansowej, toczące się w ramach dialogu nieformalnego z Komisją Europejską. Fot. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Twitter.

Spotkanie Ministerstwa Środowiska z Komisją na temat programu Czyste Powietrze zaplanowane na czwartego lipca jednak się nie odbyło. Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński odpowiedzialny za rozmowy dotyczące nowej perspektywy budżetowej UE rozmawia o finansowaniu programu po 2021 roku ze środków unijnych. Środki te nie mogą być zatem zagrożone, bo rozmowa o nich dopiero się rozpoczęła. Nie oznacza to jednak, że problemu nie ma. Komisja od kilku miesięcy upomina się o włączenie do programu samorządów i banków – pisze Bartłomiej Sawicki, redaktor BiznesAlert.pl.

Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński spotkał się z przedstawicielami Komisji Europejskiej m. in. z Christopherem Toddem, Joostem Kortem oraz z Erichem Unterwurzacherm oraz wziął udział w podsumowaniu nieformalnego dialogu z Komisją Europejską. Tematem spotkań była przyszła perspektywa unijnego budżetu na lata 2021 – 2027. Warto podkreślić, że już teraz trzeba prowadzić rozmowy z Komisją na temat finansowania tego programu za 2-3 lata, kiedy to środki unijne mają być jego trzecim filarem.

Nieformalny dialog między Komisją Europejską a Polską na temat kształtu Polityki Spójności trwał przez ostatnie pięć tygodni. Spotkania miały na celu wstępne uzgodnienie z Komisją Europejską zakresu wsparcia w ramach poszczególnych celów polityki spójności, a także przedyskutowanie warunków podstawowych, które Polska musi wypełnić w celu uruchomienia budżetu w nowej perspektywie. Dyskusje w szerokim gronie były okazją do wymiany stanowisk oraz pomysłów i opinii.

Ministerstwo Środowiska: Czyste Powietrze nie jest zagrożone. Wprowadzamy korekty

– Rozmawialiśmy także o warunkach podstawowych zaproponowanych przez Komisję Europejską dla każdego celu polityki. W nowym okresie programowania będzie ich mniej niż obecnie, co nie znaczy, że są łatwiejsze. Niektóre wykraczają poza ramy określone przez dyrektywy w poszczególnych obszarach. Jednak Polska podejmuje intensywne działania, tak aby na początku 2021 roku wszystkie warunki zostały spełnione – zaznaczył minister Jerzy Kwieciński. Wspomniał także, że w jego ministerstwie zostały powołane grupy robocze, których zadaniem jest między innymi określenie szczegółowego zakresu wsparcia w ramach poszczególnych celów polityki spójności.

Co ważne, rozmowy dotyczyły także o przyszłych zasadach wsparcia programów i działań w ramach omówionych obszarów z zakresu ochrony środowiska, w tym dbałości o jakość powietrza. Na spotkaniu rozmawiano m.in. o zasadach inwestowania środków w ramach nowej unijnej perspektywy finansowej w tym w ramach poprawy jakości powietrza. Polska od kilku tygodni rozmawia z Komisją Europejską o oczekiwanych przez nią zmianach w programie Czyste Powietrze, którego zadaniem jest ograniczenie smogu i poprawę efektywności energetycznej budynków. Program, który ruszył we wrześniu 2018 roku będzie zasilany poprzez środki własne NFOŚiGW, a także przez ulgę termomodernizacyjną do 2021 roku. Środki z UE mają być kolejnym narzędziem, ale dopiero od nowej perspektywy budżetowej, na temat której wstępnie rozmawia minister Kwieciński. Środki te nie mogą być zatem zagrożone, bo rozmowa o nich dopiero się rozpoczęła. Nie oznacza to jednak, że problemu nie ma. Komisja od kilku miesięcy upomina się o włączenie do programu samorządów i banków.

Kowalczyk: Środki na Czyste Powietrze nie są zagrożone

Z informacji BiznesAlert.pl wynika, że rozmowy między Komisją a ministerstwem środowiska faktycznie nie posuwają się dalej. W efekcie Komisja obniżyła ich rangę i spotkanie, które miało odbyć się na początku lipca zostało finalnie odwołane, lub – jak kto woli – przełożone na „najbliższy możliwy termin”. Minister Kwieciński przejął pałeczkę i rozmawiał z Komisją o środkach na Czyste Powietrze po 2021 roku.

Jeśli w najbliższych tygodniach dojdzie do kolejnych spotkań MŚ-KE będzie można przypuszczać, że minister Kwieciński uspokoił Komisję. Wydaje się, że sam resort środowiska stara się przekonać Komisję i modyfikuje swoje stanowisko. W czwartek w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zostały podpisane pierwsze umowy z blisko 50 samorządami, które mają pomóc w realizacji programu Czyste Powietrze. Współpraca z nimi to jeden z warunków, o który upominała się od miesięcy Komisja. Na razie jednak jest to dopiero pilotaż, do którego zgłosiło się 600 gmin. W jego ramach pracownicy wydelegowani przez samorządy mają pomagać klientom programu wypełniać wnioski, dzięki którym będą mogli otrzymać wsparcie finansowe na wymianę źródeł ciepła lub termomodernizację. Po kilku miesiącach samorządy mają zostać objęte tym wsparciem powszechnie, ma takżę dojść do negocjacji na temat warunków finansowania pomocy dla samorządów. Minister Kowalczyk przekonuje, że trwają także prace i rozmowy z różnymi bankami na temat włączenia ich w proces podejmowania decyzji i finansowania. Ministerstwo jest jednak na początkowym etapie tych rozmów.

Sawicki: Biurokracja zabija Czyste Powietrze (ANALIZA)