Laboratorium Gaz-Systemu w Pogórskiej Woli otrzymało certyfikat UDT

6 października 2021, 16:15 Alert
Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy. Fot. Gaz-System
Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy. Fot. Gaz-System

Laboratorium Badań Materiałowych w Pogórskiej Woli, jedno z trzech laboratoriów Gaz-Systemu, uzyskało świadectwo uznania Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Dzięki temu placówka może rozszerzyć wachlarz usług i wykonywać badania wizualne, penetracyjne, magnetyczno proszkowe oraz ultradźwiękowe na rzecz urządzeń ciśnieniowych.

Gaz-System podaje, że laboratorium w Pogórskiej Woli wykonuje badania nieniszczące materiałów metalowych, w tym złączy spawanych.

UDT pozytywnie oceniła kompetencje placówki, dzięki czemu możliwe było rozszerzenie usług i wykonywanie badań – wizualnych, penetracyjnych, magnetyczno-proszkowych oraz ultradźwiękowych dla urządzeń ciśnieniowych – podaje spółka.

Gaz-System posiada również dwa inne laboratoria. Są to Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu i Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy (LWG).

Gaz-System/Jędrzej Stachura

Gaz-System otrzymał zgodę na obrót gazem na sąsiadujących obszarach bilansowania