Lewiatan: Ustawa o interwencji w ceny energii powinna być notyfkowana KE

7 stycznia 2019, 10:45 Alert
Unia Europejska Europa UE
Budynek Komisji Europejskiej. fot. flickr.com/libereurope (CC BY 2.0)

Obniżenie akcyzy na energię elektryczną jest środkiem selektywnej pomocy i wymaga w związku z tym notyfikacji Komisji Europejskiej. Uzyskanie decyzji notyfikacyjnej przed końcem 2019 roku jest wątpliwe – uważa Konfederacja Lewiatan.

Ustawa przewiduje obniżenie podatku akcyzowego na energię elektryczną ze źródeł konwencjonalnych z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh, zmniejszenie opłaty przejściowej dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej o 95%, oraz przeznaczenie dochodu ze sprzedaży 55,8 mln wolnych uprawień do emisji CO2 z lat 2013-2017 za ok. 5 mld zł w wysokości 80% na bezpośredni zwrot udowodnionego lub oszacowanego utraconego przychodu spółek obrotu z powodu zamrożenia cen oraz przeznaczenie 20% dochodu ze sprzedaży wolnych uprawnień na inwestycje prośrodowiskowe.

– Ustawa (poza obniżeniem opłaty przejściowej) i główne jeszcze nie opublikowane rozporządzenia wykonawcze Ministra Energii stanowią najprawdopodobniej pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE i bezwzględnie wymagają notyfikacji przed jej stosowaniem. Ponadto, przepisy w niektórych miejscach są sprzeczne z obowiązującym prawem w zakresie systemu handlu uprawnieniami EU ETS, ale również z najnowszą wersją tej dyrektywy, która powinna zostać implementowana do prawa krajowego do 9 października 2019 roku – mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Lewiatan