Litwa i Łotwa podpisały porozumienie o wzajemnej pomocy energetycznej

8 września 2022, 11:45 Alert

Rząd Litwy zatwierdził porozumienie z Łotwą o wzajemnej pomocy w przypadku problemów z zaopatrzeniem odbiorców w gaz ziemny. Decyzję zatwierdził Gabinet Ministrów na posiedzeniu w dniu 7 września 2022 roku.

Gazociągi. Źródło: freepik
Gazociągi. Źródło: freepik

Litwin, Łotysz – dwa bratanki?

W ramach umowy zostaną ustalone warunki wymiany gazu ziemnego oraz określone parametry techniczne, prawne i finansowe procesu. – Porozumienie stanie się mechanizmem zorganizowanej i stałej współpracy w celu ochrony najbardziej wrażliwych odbiorców w naszych krajach – powiedział litewski minister energii Dainius Kreivis.

Gaz na Litwę dostarczany jest drogą morską. Od 2014 roku w Państwowym Porcie Morskim w Kłajpedzie działa terminal LNG o wartości 101 mln euro. Przez kolejne dziesięć lat, Wilno będzie musiało płacić norweskiemu Hoeg LNG 56 mln euro rocznie za dzierżawę specjalnie zbudowanej jednostki bazowej, którą później rząd Litwy będzie mógł wykupić.

Nadmiar zgromadzonego gazu Litwa wysyła do podziemnego magazynu w Incukalns.

Neftgaz/Wojciech Gryczka

Zastąpić oba Nord Stream wiatrakami. Polska łączy siły z sąsiadami na Bałtyku