Litwa może zwiększyć przepustowość terminala pływającego, aby pomóc Polsce

12 września 2022, 11:30 Alert

Minister energetyki Litwy Dainius Kreivys powiedział podczas konferencji w Rzeszowie, że kraj może zwiększyć przepustowość terminala FSRU w Kłajpedzie. – Jesteśmy w stanie to zrobić w perspektywie następnych trzech lat, aby zaspokoić polski popyt na błękitne paliwo – zaznaczył.

Minister energetyki Litwy Dainius Kreivys w Rzeszowie
Minister energetyki Litwy Dainius Kreivys w Rzeszowie

– Jesteśmy w stanie zwiększyć przepustowości terminala FSRU w Kłajpedzie w perspektywie następnych trzech lat, aby zaspokoić polski popyt na błękitne paliwo, gdy zajdzie taka potrzeba. To działanie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego naszej części Europy i to jest nasz wkład – podkreślił minister Kreivys.

– Jeżeli Rosjanie odłączą nas od sieci BRELL, to będziemy mogli połączyć się z systemem energetycznym Europy w trybie awaryjnym przez obecne połączenie z Polską. Do pełnej synchronizacji dojdzie w perspektywie następnych kilku lat, kiedy ukończone zostaną wszystkie inwestycje polegające na połączeniu naszego systemu z systemem europejskim. W perspektywie następnych lat, chcemy stać się eksporterem energii elektrycznej pochodzącej głównie z odnawialnych źródeł energii – zapowiedział.

– Są perspektywy współpracy pomiędzy litewskimi a polskimi firmami, tutaj mówimy głównie o Orlenie. Nasz potencjał wiatrowy nie jest duży ze względu na lokalizację, jednak Łotwa i Estonia mają ogromny potencjał produkcji w farmach wiatrowych na Bałtyku. Tu chcielibyśmy również inwestować i myślę, że to jest świetny kierunek współpracy pomiędzy Ignitusem a Orlenem – dodał Dainius Kreivys.

Mariusz Marszałkowski/Jędrzej Stachura

Litwa i Łotwa podpisały porozumienie o wzajemnej pomocy energetycznej