Los synchronizacji Ukrainy z Unią ma zostać rozstrzygnięty do połowy marca

4 marca 2022, 18:00 Alert

Europejscy operatorzy sieci elektroenergetycznych mają do połowy marca rozpatrzyć wniosek ukraińskiego Ukrenergo o awaryjną synchronizację sieci elektroenergetycznej w obliczu ataku Rosji na Ukrainę.

Linie elektroenergetyczne. Fot. PSE
Linie elektroenergetyczne. Fot. PSE

Polskie Sieci Elektroenergetyczne podają, że 27 lutego 2022 roku Ukrenergo, operator systemu przesyłowego Ukrainy, wystąpił z wnioskiem do operatorów z Europy kontynentalnej o awaryjną synchronizację systemu Ukrainy z systemem Europy kontynentalnej. – ENTSO-E, a w szczególności jego członkowie z Europy kontynentalnej, mają świadomość pilnej potrzeby rozpatrzenia wniosku. Z tego względu niezwłocznie zostały rozpoczęte i trwają intensywne prace na rzecz szybkiej synchronizacji systemu Ukrainy przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznej i stabilnej pracy systemu Europy kontynentalnej – czytamy w komunikacie.

PSE podaje, że analizy wykonywane przez specjalnie powołane grupy zadaniowe zostaną przedstawione Grupie Regionalnej Europy Kontynentalnej (Regional Group Continental Europe – RGCE) w najbliższym tygodniu. – Podstawą dla nich będą dotychczas przeprowadzone prace analityczne wykazujące techniczną możliwość synchronizacji systemu ukraińskiego z systemem Europy kontynentalnej. Wniosek Ukrenergo o awaryjną synchronizację systemu ukraińskiego z systemem Europy kontynentalnej zostanie rozpatrzony w połowie bieżącego miesiąca – zapewnia.

Synchronizacja połączyłaby sieci elektroenergetyczne Ukrainy z systemem kontynentalnym tą samą częstotliwością 50 Hz i wiązałaby się z brakiem możliwości synchronizacji z systemem posowieckim BRELL, w którym są Białoruś oraz Rosja. Ukraińcy liczą na znaczenie symboliczne tego ruchu oraz integrację rynku energii na kształt rynku gazu z Unią Europejską.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne/Wojciech Jakóbik