Lotos rozwija działalność wydobywczą w Norwegii

14 września 2021, 12:45 Alert
norwegia flaga norwegii
Źródło: Pixabay

Lotos Exploration and Production Norge finalizuje działania we wrześniu 2021 roku poprzez złożenie aplikacji w rundzie koncesyjnej APA 2021 oraz ujednolicenie udziałów w ramach projektu NOAKA. Celem tych przedsięwzięć jest optymalizacja aktywów w Norwegii.


Ósmego września 2021 roku Lotos Norge złożyła aplikacje w kolejnej rundzie koncesyjnej APA (ang. Awards in Predefined Areas). Większość z wnioskowanych obszarów zlokalizowanych jest w miejscach, w których spółka posiada już swoje udziały i prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą, min.: NOAKA oraz Sleipne – czytamy w komunikacie.

Lotos podkreśla, że jeden z obszarów, zgłoszony wspólnie z PGNiG Norway, znajduje się w części Morza Północnego, gdzie dotychczas Lotos nie prowadził aktywnych poszukiwań i wydobycia węglowodorów.

Spółka informuje, że celem udziału w organizowanych rokrocznie przez norweskie Ministerstwo Ropy i Energii rundach koncesyjnych jest przede wszystkim zwiększanie potencjału wydobywczego na kolejne lata. To najbardziej efektywny sposób rozwoju portfela aktywów o dużym potencjale wzrostu wartości. Wybrane obszary stanowią również okazję do poprawy parametrów posiadanych już koncesji. Rundy koncesyjne sprzyjają też zacieśnianiu współpracy z partnerami. Podczas ostatniej rundy (APA 2020) LOTOS Norge otrzymała trzy nowe koncesje. Wyniki obecnej rundy zostaną ogłoszone w styczniu 2022 roku – czytamy.

Projekt NOAKA

Dzień później, tj. dziewiątego września 2021 roku., Lotos Norge podpisała z AkerBP umowę dotyczącą tzw. harmonizacji udziałów na koncesjach w obszarze NOA (North of Alvheim) oraz Fulla. Dokumenty trafią teraz do zatwierdzenia przez norweskie władze. Dokument reguluje wymianę udziałów pomiędzy LOTOS Norge a AkerBP w 8 koncesjach: PL873, PL026B, PL364, PL442, PL442B, PL442C, PL874, PL026. Finalnie, w wyniku przeprowadzonych negocjacji, LOTOS w każdej z nich będzie miał udział na poziomie 12,3 procent.

Zdaniem Lotosu, porozumienie uprości współpracę oraz rozliczenia pomiędzy partnerami. Pozwolą na to równe udziały oraz bardziej zbilansowana struktura produkcji w podziale ropa/gaz. W rezultacie nie będzie np. konieczności zawierania komercyjnych umów pomiędzy poszczególnymi aktywami w związku z ich uruchamianiem do produkcji na przestrzeni czasu (co wymuszają istniejące ograniczenia przerobowe na platformie procesowej). Wszystko to przełoży się na wzrost skali projektu z pespektywy LOTOSU oraz na wyższą wartość nowych prospektów w otaczającym NOAKA obszarze we współpracy z AkerBP. Dokonano także wyboru koncepcji zagospodarowania dla obszaru NOAKA. Do końca 2022 roku ma zostać przygotowany plan zagospodarowania złóż, a uruchomienie produkcji zostało zaplanowane na 2027 rok – podaje spółka.

– NOAKA jest jednym z kluczowych projektów rozwojowych na Morzu Północnym, z łącznym potencjałem ponad 500 mln boe zasobów wydobywalnych (udział 100 procent). Dla Lotosu projekt stanowi bazę do dalszego rozwoju spółki na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Dotyczy on zagospodarowania odkrytych złóż w obszarze na północ od Heimdal: Frigg Gamma Delta, Langfjellet, Liatårnet, Rind, Fulla oraz Froy z operatorem AkerBP, a także złóż Krafla oraz Askja, w których Lotos nie posiada udziałów, a których operatorem jest firma Equinor – czytamy.

Grupa Lotos/Jędrzej Stachura

PGNiG negocjuje nowe kontrakty, aby wypełnić Baltic Pipe gazem z Norwegii