Lotos rozpoczyna prace budowlane przy kluczowym projekcie EFRA

6 kwietnia 2016, 11:18 Alert

(Grupa Lotos)

Plac budowy instalacji EFRA Źródło: Grupa Lotos

W rafinerii w Gdańsku ruszyły prace ziemne związane z budową głównych instalacji Projektu EFRA. Rozpoczęto umacnianie gruntu czyli palowanie pod instalację produkcji wodoru (HGU) oraz prace na terenie budowy kompleksu koksowania, w ramach którego powstaną instalacje opóźnionego koksowania (DCU) i odsiarczania benzyny (CNHT).

Równolegle prowadzone są prace przy budowie budynku elektroenergetycznego oraz estakady pod rurociągi. Przygotowywane są tereny pod zaplecza dla podwykonawców oraz teren pod budowę zbiorników.

Na terenie rafinerii pracuje obecnie ponad stu pracowników z takich polskich firm jak Przembud Gdańsk, P.R.I. Centrum i LOTOS Serwis. Wkrótce pracę rozpoczną kolejne polskie spółki: Mostostal Zabrze i Elektromontaż Gdańsk. W szczycie prac przy Projekcie EFRA (2017 r.) pracować będzie do 2 tys. pracowników pochodzących w przeważającej większości z polskich firm.

Cały zakres realizacji Projektu EFRA został podzielony na 7 obszarów realizacyjnych, obejmujących 30 obiektów inwestycyjnych. W skład tych siedmiu obszarów wchodzą zarówno przyszłe instalacje, jak i mniejsze obiekty niezbędne dla funkcjonowania całej rafinerii po zakończeniu inwestycji. Teraz prowadzone są zaawansowane prace ziemne przy kompleksie koksowania (DCU+CNHT) i instalacji produkcji wodoru (HGU). To kluczowe dla całego projektu instalacje. Dzięki realizacji Projektu EFRA LOTOS powinien zwiększyć marżę rafineryjną o ok. 2 USD na baryłkę.

– Ten projekt daje szereg wymiernych i przekładających się na inne obszary korzyści dla polskiej gospodarki. Nie tylko wzmacnia nas, polską rafinerię, na zmiany koniunktury na światowym rynku ropy. Daje bowiem gwarancję elastycznego i efektywnego przerobu. Wprowadza na rynek dodatkowe ilości wysokiej jakości produktów naftowych. Wreszcie wprowadza do rafinerii nowoczesne, innowacyjne rozwiązania technologiczne i organizacyjne, budując potencjał polskiego przemysłu. Te technologie stanowią dla naszych inżynierów swoistą bazę do dalszych innowacyjnych i racjonalizatorskich rozwiązań, z których korzystać będą inne polskie firmy w ramach planu reindustrializacji – mówi Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A.

Projekt EFRA wpisuje się w rządowy plan reindustrializacji, ponieważ z jednej strony wprowadza do krajowego przemysłu rafineryjnego najnowocześniejsze rozwiązania i technologie, wzmacniając jego konkurencyjność, a z drugiej strony daje możliwość wytwarzania wysokiej jakości produktów naftowych, które trafią do klientów w kraju i zagranicą. To także dodatkowe, miejsca pracy, w perspektywicznych dziedzinach, zarówno w samej rafinerii, jak i w firmach kooperujących.

Polscy specjaliści na wagę złota

Mimo, że głównym wykonawcą Projektu EFRA jest renomowana włoska firma KT, będąca jednym z międzynarodowych liderów wśród wykonawców tego typu zadań, to podwykonawcami jest kilka polskich przedsiębiorstw. Założeniem tej inwestycji było włączenie w proces budowy sprawdzonych polskich partnerów i polskich pracowników. W najbardziej zaawansowanym okresie prac inwestycyjnych na terenie rafinerii zatrudnionych będzie do 2 tys. osób w większości z polskich firm. Już dziś prace wykonywane są przez takie firmy jak Przembud Gdańsk, P.R.I. Centrum czy LOTOS Serwis (spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej LOTOS). Wkrótce rozpocznie pracę Mostostal Zabrze oraz Elektromontaż Gdańsk. Podczas przygotowań do prac budowlanych, w 2015 roku, przy badaniu gruntu pracowały dwie specjalistyczne firmy z Trójmiasta.

Polscy specjaliści będą pracować przy pracach związanych z branża elektryczną, infrastrukturą drogową, oraz połączeniami między obiektami. 50 polskich specjalistów z firmy Tebodin Polska sprawować będzie nadzory inwestorskie. Prace projektowe z zakresu instalacji pomocniczych oraz powiązania nowej inwestycji z rafinerią wykonuje polski oddział firmy Fluor (ok. 80 osób). Ze względu na tak dużą liczbę pracowników z zewnątrz w proces budowy zaangażowane będą także regionalne firmy transportowe, usługowe, cateringowe i hotelarskie.

Co się dzieje na placu budowy?

Aktualny stan zaawansowania prac budowlanych i dokumentacyjnych w wielu obszarach jest lepszy niż zakładano. Prace przygotowawcze i budowlane rozpoczęto pod koniec ubiegłego roku. W zakładanych terminach uzyskano także pozwolenia na budowę. Na terenie rafinerii rozpoczęło się tzw. palowanie, czyli odpowiednie umacnianie gruntu pionowymi palami dzięki czemu utrzyma on bezpiecznie przyszłe, ważące setki ton instalacje kompleksu koksowania. Przewidywana liczba żelbetonowych pali, jakie trzeba będzie wykonać na terenie budowy instalacji DCU i HGU, to ok. 2,5 tys. sztuk o średnicy od 0,4 do 0,8 m i długości do 25 metrów.

W innych częściach placu budowy Projektu EFRA zakończono prace związane z wykonaniem fundamentów nowej estakady rurowo-kablowej, która połączy nowe instalacje zarówno między sobą, jak i z rafinerią i nowym budynkiem elektroenergetycznym.

Trwają też prace projektowe stalowej konstrukcji estakad oraz budowa samego budynku elektroenergetycznego. Będzie on służył do zasilania i dystrybucji energii elektrycznej oraz do sterowania systemami i urządzeniami instalacji Projektu EFRA. Przygotowywany jest teren pod budowę dwóch zbiorników na półprodukty z instalacji DCU.

Rozpoczęte teraz prace budowlane, w zależności od specyfiki danej inwestycji czy zadania, będą prowadzone od kilku tygodni do kilku miesięcy. Cała inwestycja ma być oddana do rozruchu w 2018 roku.

– Dla nas strategiczne jest planowe prowadzenie prac. To skomplikowana inwestycja i wymagające przedsięwzięcie logistyczne, bowiem jest realizowane obok normalnie pracującej rafinerii. Dlatego rygorystycznie przestrzegamy wszelkich terminów, zwłaszcza związanych z uzyskaniem odpowiednich zgód i pozwoleń, aby wyeliminować opóźnienia. O stałym postępie prac decydują też nasi sprawdzeni i renomowani wykonawcy, wśród nich znaczną część stanowią polskie firmy – podkreśla Grzegorz Błędowski, dyrektor Projektu EFRA w Grupie LOTOS S.A.

Czym jest Projekt EFRA?

Głównym celem Projektu EFRA jest lepsze zagospodarowanie ciężkiej pozostałości, czyli tej frakcji ropy naftowej, z której obecnie powstaje ciężki olej opałowy. Nowe instalacje Projektu EFRA w pełni uzupełniają obecny ciąg technologiczny przerobu ropy naftowej działający w rafinerii w Gdańsku i docelowo umożliwią zastąpienie produkcji niskomarżowych produktów większą ilością paliw silnikowych.

Po zrealizowaniu Projektu EFRA rafineria LOTOSU zwiększy swoją elastyczność w zakresie optymalizowania produkcji, co pozwoli zachować konkurencyjność, również w przypadku negatywnych zmian cen na rynku surowców i produktów naftowych.

Najważniejsze obiekty, które złożą się na nowy ciąg technologiczny to instalacje: Opóźnionego Koksowania (DCU), Produkcji Wodoru (HGU), Hydroodsiarczania Benzyny z Koksowania (CNHT), mycia LPG (LPGTU), logistyki i magazynowania koksu (CS-LF) oraz Destylacji Hydrowaxu (HVDU).

Dzięki realizacji Projektu EFRA (wartego 2,3 mld zł) zakład LOTOSU w Gdańsku stanie się najnowocześniejszą rafinerią w UE. Z produkcji wyeliminowany zostanie niskomarżowy i nie ekologiczny ciężki olej opałowy. W jego miejsce LOTOS będzie w stanie wyprodukować rocznie nawet 900 tys. ton dodatkowych paliw, głównie oleju napędowego i paliwa lotniczego.