Lotos otworzy pierwszą stację tankowania LNG

31 marca 2020, 16:45 Alert
Fot. Lotos
Fot. Lotos

Grupa Lotos, Lotos Paliwa i Remontowa LNG Systems podpisały pod koniec marca 2020 roku umowę na budowę pilotażowej stacji dokującej LNG. Powstanie ona na stacji paliw Lotos w Gdańsku-Osowej zlokalizowanej przy trójmiejskiej obwodnicy. Planowany termin oddania do użytku to połowa 2021 roku.

LNG, czyli kierunek dla Lotosu 

Grupa Lotos podkreśla, że mimo pandemii koronawirusa, praca w grupie odbywa się bez zakłóceń. – Wspieramy polskie służby w walce z koronawirusem, ale równolegle też cały czas pracujemy nad kolejnymi projektami – podkreśla prezes Lotosu Paweł Jan Majewski. – Inwestycja dotycząca tankowania stacji LNG realizowana z Remontową LNG Systems umożliwi uzupełnienie oferty Lotos Paliwa o LNG i CNG,  paliwa alternatywne, bardziej ekonomiczne i niskoemisyjne, przeznaczone przede wszystkim dla ciężkiego transportu samochodowego.

 

Lotos chce zarabiać na wodorze już w 2021 roku. LNG czeka na analizy

Opis inwestycji 

Lotos informuje, że na stacji będzie można tankować pojazdy napędzane LNG oraz CNG. Zastosowana w niej skraplarka kriogeniczna pozwoli na skroplenie odparowanego gazu i ponowne wtłoczenie go do zbiornika, co z kolei przełoży się na zerową emisję metanu do atmosfery podczas pracy stacji. –Automatyczne sterowanie i monitoring umożliwi obsługę stacji dokującej przez jedną osobę oraz zdalne jej serwisowanie –  czytamy w komunikacie. – Funkcją stacji będzie długoterminowe utrzymywanie bezpiecznych parametrów technicznych LNG zmagazynowanego w intermodalnych, kriogenicznych zbiornikach kontenerowych. Umożliwi to np. dalszą dystrybucję LNG do klientów końcowych, przy wykorzystaniu wszystkich możliwych środków transportu – podaje spółka.

Remontowa LNG Systems z grupy Remontowa Holding chce w ramach tego projektu wdrożyć co najmniej kilka wymagających technologii. – Poszerzymy gamę oferowanych przez nas rozwiązań dla LNG oraz wchodzimy na rynek lądowy z technologiami stosowanymi przez nas wcześniej w przemyśle morskim – zapewnił Piotr Dowżenko, prezes spółki.

Stacja dokująca powstanie na stacji paliw Lotos przy ul. Spacerowa 50 w Gdańsk-Osowej i będzie obsługiwana przez spółkę Lotos Paliwa. Spółka przekonuje, że budowa w proponowanej lokalizacji przyczyni się do rozwoju infrastruktury transportowej w ramach korytarza sieci bazowej TEN-T. – Wpłynie to nie tylko na stworzenie systemu dystrybucji paliwa LNG na terenie Gdańska. Oddziaływanie projektu obejmie też Gdynię (węzeł miejski sieci bazowej), a także co najmniej region województwa pomorskiego (w Polsce Północnej nie istnieje obecnie źródło paliwa LNG). W przyszłości, poza funkcją stacji paliw, może pełnić ona również rolę bazy dla wirtualnych rurociągów LNG, stanowiąc klucz do nowoczesnej dystrybucji tego paliwa na obszarze Polski i poza nią – czytamy w komunikacie.

Obecnie realizowane są już pierwsze prace montażowe, trwają szkolenia, m.in. z nakładania izolacji kriogenicznej MLI (Multi Layer Insulation) stosowanej, co ciekawe, także w przemyśle kosmicznym. Dobiega również końca kompletowanie niezbędnych, często trudno dostępnych komponentów. Podpisanie umowy, zakończenie prac projektowych oraz zakończenie dostaw oznacza przejście do fazy uzgodnień formalnych, budowy i uruchomienia.

Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF), a obejmuje zaprojektowanie, budowę oraz przeprowadzenie badań pilotażowej stacji dokującej LNG.

Lotos/Bartłomiej Sawicki