Lotos szuka podmiotu, który przeprowadzi studium wykonalności budowy terminalu LNG w Gdańsku

29 kwietnia 2019, 06:45 Alert
Statek do regazyfikacji LNG (FSRU) firmy Hoegh LNG
Statek do regazyfikacji LNG (FSRU) firmy Hoegh LNG

Grupa Lotos w konsorcjum z operatorem gazociągów przemysłowych Gaz – System analizuje projekt inwestycji budowy w Gdańsku terminala LNG małej skali, pełniącego rolę bazy przeładunkowej i dystrybucji surowca do odbiorców końcowych, stacji paliw oraz budowy bunkierki z funkcją wytwarzania energii elektrycznej.Lotos jest liderem projektu, współfinansowanego z środków Unii Europejskiej. Spółka szuka podmiotu, który mógłby przeprowadzić studium wykonalności budowy terminala LNG małej skali w Gdańsku. W połowie kwietnia  rozpisano przetarg w tej sprawie. To jednak inny projekt niż planowany duży pływający terminal jaki ma powstać także w Gdańsku.

Lotos planuje terminal LNG małej skali 

Na stronie spółki czytamy, że w połowie  kwietnia Grupa Lotos ogłosiła zamówienie, którego przedmiotem jest kompleksowe opracowanie studium wykonalności budowy terminala LNG małej skali w Gdańsku – bazy przeładunkowej, bunkrowania i dystrybucji LNG do odbiorców końcowych i stacji paliw.

Kompleksowe opracowanie studium wykonalności dotyczące zadania jakim jest „Terminal przeładunkowy LNG małej skali w Gdańsku oraz usługi bunkrowania zawierało:

  1. Koncepcję Techniczną Terminala LNG R w Gdańsku
  2. Ocenę oddziaływania na środowisko;
  3. Analizę interesariuszy;
  4. Organizację projektu;
  5. Plan wdrożenia projektu;
  6. Analizę dostępnych źródeł finansowania;
  7. Analizę ryzyka;
  8. Analizę kosztów i korzyści (Cost-Benefit Analysis) na potwierdzenie czego wykonawca przedłoży wraz z ofertą stosowne oświadczenie. – Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe opracowanie studium wykonalności budowy terminala LNG małej skali w Gdańsku – bazy przeładunkowej, bunkrowania i dystrybucji LNG do odbiorców końcowych i stacji paliw – czytamy w ofercie.

Wartość projektu to 1,74 mln euro. Kwota dofinansowania z instrumentu Unii Europejskiej „Łącząc Europę” wynosi ponad 1 mln euro. W skład konsorcjum odpowiedzialnego za projekt wchodzą Grupa Lotos i Gaz – System.Ta ostatnia jest odpowiedzialna za przeprowadzenie wstępnego studium wykonalności budowy w Gdańsku terminala LNG małej skali – bazy przeładunkowej, bunkrowani i dystrybucji LNG do odbiorców końcowych i stacji paliw.

Spółka podaje, że możliwe pozytywne efekty projektu to m.in.: zapewnienie infrastruktury pozwalającej na wykorzystanie LNG jako paliwa w żegludze morskiej w trójmiejskich portach, należących do sieci TEN-T; rozwinięcie infrastruktury lokalnego magazynowania LNG z możliwością jego wykorzystania zarówno do celów energetycznych, jak i jako paliwa w transporcie morskim i lądowym, w korytarzu TEN-T Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie. To także wreszcie stworzenie lokalnej infrastruktury, umożliwiającej redystrybucję LNG do zastosowania go w elektroenergetyce i ciepłownictwie, na obszarach pozbawionych dostępu do gazu sieciowego w północno-wschodniej Polsce.

Projekt ten jest powiązany z innym, mającym zwiększyć zdolności przeładunkowe terminala LNG w Świnoujściu z 5,0 mld m3 do 7,5 mld m3 gazu rocznie (po regazyfikacji). Przygotowywane obecnie studium wykonalności instalacji w Świnoujściu o dodatkowe pojemności magazynowe i funkcjonalności stwarza realną możliwość stworzenia rynku przeładunku i dystrybucji LNG w Polsce i regionie. Baza LNG w Gdańsku ma umożliwić bezpośredni rozwój rynku LNG w Polsce, tym samym zwiększając zasadność ekonomiczną rozbudowy terminala LNG w Świnoujściu.

Unia da pieniądze na bunkrowanie LNG. Drugi gazoport to inny projekt

Drugi Gazoport FSRU to inny projekt

Innym projektem jest zaś pływający terminal LNG w Zatoce Gdańskiej, nad którym pracuje Gaz – System. Studium wykonalności FSRU (Floating Storage and Regasification Unit), czyli pływającego terminala, obejmuje przygotowanie do realizacji inwestycji pozwalającej na dostawy skroplonego gazu ziemnego do Polski, w wielkości od 4,1 mld m sześc. nawet do 8,2 mld m sześc. Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, Piotr Naimski zapewnił w tym roku, że decyzja w sprawie powstania drugiego gazoportu, tym razem pływającej jednostki w Gdańsku już zapadła. Ma on powstać w latach 2024 -2025.

Bartłomiej Sawicki

FSRU ma stanąć w Zatoce Gdańskiej w 2024-25 roku