Lotos podsumowuje drugi kwartał. Wyższe przychody ze sprzedaży i zysk netto

20 sierpnia 2019, 08:15 Alert

W II kwartale 2019 r. oczyszczona EBITDA wg LIFO Grupy Kapitałowej LOTOS wyniosła 783,3 mln zł. To prawie 24-procentowy wzrost względem I kwartału 2019. Rafineria w Gdańsku w okresie kwiecień – czerwiec 2019 r. pracowała przy 105% wykorzystaniu swoich nominalnych mocy wytwórczych.

Siedziba Lotosu. Fot. Lotos
Siedziba Lotosu. Fot. Lotos
  • Przychody ze sprzedaży: 7,66 mld zł
  • Zysk netto: 500,5 mln zł
  • Zysk operacyjny EBIT: 658,7 mln zł
  • Oczyszczony zysk EBITDA wg LIFO: 783,3 mln zł
  • Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego: 1,72 mln boe
  • Zasoby surowców 2P: 86,3 mln boe
  • Przerób ropy naftowej: 2,75 mln ton
  • Sprzedaż produktów w segmencie produkcji i handlu: 2,88 mln ton
  • Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej: 243,6 mln zł

Na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w II kw. 2019 r. największy wpływ miały spadające notowania surowców (tj. ropy naftowej i gazu ziemnego), niższy r/r wolumen sprzedaży węglowodorów, lepsza r/r struktura sprzedaży produktów rafineryjnych (tj. 5,9% wzrost wolumenu sprzedanego oleju napędowego oraz spadek o ok. 8,9% wolumenu sprzedanego ciężkiego oleju opałowego), wyższy poziom premii lądowych osiąganych na krajowym rynku w czerwcu br. oraz wyższy średnio kwartalny kurs dolara w stosunku do ubiegłego roku.

Wydobycie

Dzienne wydobycie w Norwegii, Polsce i na Litwie wyniosło w II kw. 2019 r. ok. 18,9 tys. boe. W omawianym okresie LOTOS wydobył w sumie 1,72 mln boe. Oczyszczony zysk EBITDA segmentu wydobywczego ukształtował się na poziomie 178 mln zł, a zysk operacyjny EBIT to 129 mln zł.

W II kw. 2019 r. spółka LOTOS Petrobaltic S.A. kontynuowała wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złoża B3 na Morzu Bałtyckim na średnim poziomie 1,2 tys. bbl/d. Równolegle realizowane było wydobycie ze złoża B8, na którym średni wolumen wydobycia wyniósł 3,1 tys. bbl/d. W dniach 20 czerwca – 27 lipca 2019 r. zatrzymano wydobycie na tym złożu w celu przeprowadzenia naprawy pokładu głowicowego i jego podpór. Spółka szacuje wpływ postoju na wynik EBITDA segmentu na ok. 28,6 mln zł, który z uwagi na harmonogram sprzedaży wydobywanej ropy ujawni się w wynikach segmentu w III kw. 2019 r.

LOTOS Exploration & Production Norge w omawianym okresie wydobywała gaz ziemny i kondensat w ramach konsorcjum ze złóż Atla, Skirne i Heimdal w obszarze Heimdal, a także ze złóż Sleipner Ost, Sleipner Vest oraz Gungne w obszarze Sleipner. Wielkość produkcji ze złóż norweskich w II kw. 2019 r. kształtowała się na średnim poziomie 13,9 tys. boe/d. Kontynuowano też prace inwestycyjne związane z realizacją projektów zagospodarowania złóż Utgard (planowane rozpoczęcie wydobycia to III kw. 2019 r.) i Yme (uruchomienie wydobycia planowane w połowie 2020 r.), a także te związane z przygotowaniem do zagospodarowania złóż Trell i Trine oraz złóż zlokalizowanych w obszarze Greater Heimdal (tzw. projekt NOAKA).

W II kw. 2019 roku sfinalizowano transakcję zakupu zmodernizowanej platformy wiertniczej typu jack-up od firmy Maersk. Jest to piąta i największa jednostka LOTOS Petrobaltic. Jest również najnowocześniejszym narzędziem wiertniczym na Morzu Bałtyckim. Po wykonaniu prac przystosowawczych wymaganych do odnowienia klasy oraz przeszkoleniu załogi, platforma rozpocznie prace rekonstrukcyjne na złożach bałtyckich LOTOSU. Pierwszym zadaniem nowej platformy będzie wykonanie rekonstrukcji siedmiu odwiertów na złożu B3.

Produkcja i handel

W drugim kwartale 2019 r. gdańska rafineria pracowała stabilnie, z wykorzystaniem nominalnych mocy wytwórczych na poziomie 105%. Utrzymała przerób ropy na poziomie ok. 2,75 mln ton ropy naftowej (+4% r/r, +5% kw/kw). Oczyszczony zysk EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu w II kw. 2019 r. ukształtował się na poziomie 600 mln zł (+3% r/r, +39% kw/kw), a zysk operacyjny EBIT to 525 mln zł (–27% r/r, +143% kw/kw).

W II kw. 2019 r. zakończono prace budowlano-montażowe dla obiektów Projektu EFRA. Kluczowy obiekt tej inwestycji – tj. Kompleks Koksowania – osiągnął 26 czerwca 2019 r. potwierdzony stan gotowości do rozruchu (RFSU). W następstwie tego spółka LOTOS Asfalt rozpoczęła proces rozruchowy składający się na szereg prób i testów. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, Grupa LOTOS oczekuje efektów finansowych uruchomienia Kompleksu Koksowania w IV kw. 2019 r.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na olej napędowy Grupa Kapitałowa LOTOS zwiększyła w drugim kwartale sprzedaż krajową tego produktu o ok. 6%. W związku z tym, na skutek optymalizacji struktury produkcji rafinerii w Gdańsku w celu maksymalizacji marży rafineryjnej, całkowita sprzedaż benzyn realizowana przez Grupę Kapitałową LOTOS w II kw. 2019 r. spadła o 7% r/r.

Dobre wyniki w drugim kwartale br. odnotował obszar detaliczny wykazując zysk na poziomie operacyjnym w wysokości 51 mln zł (+50% r/r, +43% kw/kw). Wynik EBITDA tego obszaru w okresie kwiecień-czerwiec 2019 r. wyniósł natomiast 78,5 mln zł (+54% r/r, +24% kw/kw). Na koniec II kw. 2019 r. LOTOS posiadał w swojej sieci 493 stacji paliw (w tym 307 stacji własnych oraz 186 partnerskich).

Więcej szczegółowych danych na temat wyników finansowych Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. za II kw. 2019 r. można znaleźć na stronie: www.inwestor.lotos.pl.

Grupa LOTOS