Łukasz Młynarkiewicz został prezesem Państwowej Agencji Atomistyki

11 maja 2020, 15:45 Alert

Ministerstwo klimatu poinformowało 11 maja br., że dr Łukasz Młynarkiewicz został powołany przez prezesa Rady Ministrów Mateusz Morawieckiego na prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Młynarkiewicz, dotychczas pełniący obowiązki prezesa PAA, został powołany na wniosek ministra klimatu Michała Kurtyki.

Minister klimatu Michał Kurtyka i prezes Państwowej Agencji Atomistyki Łukasz Młynarkiewicz fot. Ministerstwo Klimatu
Minister klimatu Michał Kurtyka i prezes Państwowej Agencji Atomistyki Łukasz Młynarkiewicz fot. Ministerstwo Klimatu

Prezes PAA

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał na stanowisko prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dr. Łukasza Młynarkiewicza, dotychczasowego pełniącego obowiązki prezesa PAA. Do obowiązków prezesa Państwowej Agencji Atomistyki należy zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju (BJiORK).

Pożar pod Czarnobylem został ugaszony. PAA uspokaja Polaków

Ministerstwo klimatu informuje, że dr Łukasz Młynarkiewicz pełnił obowiązki prezesa PAA od 11 września 2019 roku. Poprzednio był dyrektorem departamentu ocen oddziaływania na środowisko w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Odpowiadał za koordynację odwoławczych postępowań środowiskowych dla najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju, a także postępowań w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w przypadku projektów strategii, planów lub przedsięwzięć.

Dr Młynarkiewicz jest radcą prawnym, dyplomatą International School of Nuclear Law, programu organizowanego przez Agencję Energii Jądrowej OECD oraz Uniwersytet w Montpellier. Posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych, rozprawę doktorską poświęcił instytucji decyzji zasadniczej w procesie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej. Jest członkiem Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz sekretarzem Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Legislacji International Nuclear Law Association.

Dr Młynarkiewicz posiada istotne doświadczenie w prowadzeniu negocjacji i realizacji postanowień umów wielostronnych oraz zobowiązań wynikających z konwencji z Espoo oraz Aarhus. Jest on także autorem licznych publikacji naukowych, w tym z zakresu prawa energetyki jądrowej, prawa oraz postępowania administracyjnego.

Ministerstwo Klimatu/Patrycja Rapacka

Bieliszczuk: USA chcą być liderem rywalizacji jądrowej z Chinami i Rosją (ROZMOWA)