Macierewicz: NATO potwierdziło jedność i zaangażowanie na wschodniej flance

17 lutego 2017, 12:15 Bezpieczeństwo
Fot. NATO.int
Fot. NATO.int

W dniach 15 – 16 lutego br. minister obrony narodowej Antoni Macierewicz uczestniczył w spotkaniu ministrów obrony państw NATO, które odbyło się w Kwaterze Głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli. W rozmowach uczestniczyli m.in.: szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał broni Leszek Surawski oraz podsekretarz stanu w MON Tomasz Szatkowski.

Podczas sesji roboczych ministrowie rozmawiali m.in. na temat: wysuniętej stałej obecności wojsk na wschodniej flance NATO (eFP) oraz wzmacnianiu flanki południowej.

W środę szef MON Antoni Macierewicz wziął również udział w spotkaniu ministrów, podczas którego omówione zostały kwestie związane z Kanadyjską Grupą Bojową na Łotwie.Po południu odbyło się także spotkanie szefa MON z gen. C. Scaparrottim oraz ministrem obrony Rumunii.

Podczas rozmów, szef MON podziękował gen. Scaparrottiemu  za osobisty wkład NATO i Stanów Zjednoczonych w rozmieszczenie na obszarze Polski Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej (ABCT) oraz przygotowywany przerzut wojsk w ramach batalionowej Grupy Bojowej NATO.

Ze swojej strony, gen. Scaparrotti wyraził zadowolenie, ze współpracy z Polską i podkreślił  swoje znakomite doświadczenia ze służby z polskimi żołnierzami w Iraku i Afganistanie. Wspomniał przy tej okazji polskich dowódców, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej, z których wielu znał osobiście. Obiecał także pomoc w wyjaśnieniu przyczyn katastrofy.

Rozmówcy przedyskutowali także kwestię dalszych perspektyw obecności wojsk USA i NATO w Polsce oraz łańcucha dowodzenia dla batalionowych grup bojowych w ramach wysuniętej wzmocnionej obecności (eFP) NATO w Polsce. W tym kontekście omawiano możliwości  jakie w tej materii daje dowództwo wielonarodowej dywizji Północny Wschód w Elblągu. Temat jest szczególnie istotny, z racji raportu na temat natowskiego systemu dowodzenia, przygotowanego przez SACEUR, który wskazuje na liczne potrzeby jego adaptacji do potrzeb operacyjnych Sojuszu.

– Przedmiotem moich rozmów zarówno z panem generałem Scaparrottim jak i z politykami, w tym z panem Michaelem Fallonem, była także sprawa związana z tragedią smoleńską. Dlatego, że wydaje się, iż najwyższy czas, żeby NATO włączyło się do wyjaśnienia tej sprawy, do wsparcia Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, która w tej materii działa. I uzyskałem taką zapowiedź zarówno ze strony pana generała Scaparrottiego, który podkreślił, że odbiera to jako swój osobisty obowiązek, jak i M. Fallona – powiedział szef MON.

– Polska oczekuje pełnej współpracy przede wszystkim w dziedzinie przekazania wszystkich informacji, jakie zarówno NATO jak i poszczególne państwa w tej materii posiadają. Polska oczekuje też współpracy technicznej w badaniach specjalistycznych, w których nie zawsze my dysponujemy wszystkimi możliwościami, np. jeżeli chodzi o laboratoria – dodał minister Macierewicz.

– Konieczność wsparcia wschodniej flanki NATO i sprostanie temu, co zagraża naszemu bezpieczeństwu to główne tematy podejmowane w czasie dzisiejszych rozmów ministrów. Zgodziliśmy się, że trzeba zmobilizować wszystkie siły NATO, USA tak, aby te zagrożenia zostały powstrzymane – powiedział na spotkaniu z mediami minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

– NATO potwierdziło swoją spójność, determinację, jednolitość działania, a Stany Zjednoczone swoje absolutne przekonanie o konieczności przeciwstawienia się jakiejkolwiek agresji zagrażającej pokojowi europejskiemu i bezpieczeństwu państw NATO. (…) Amerykańskie wezwanie do zwiększenia wydatków obronnych w europejskich państwach NATO należy interpretować jako zapowiedź wsparcia dla państw, które wypełniają swoje zobowiązania. To dobre dla Polski – powiedział w czwartek podczas spotkania z mediami w Kwaterze Głównej NATO minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

Podczas wizyty w Brukseli odbyły się także bilateralne spotkania szefa MON z m.in. z ministrem obrony Chorwacji Damirem Krstičevićem, ministrem obrony Wielkiej Brytanii Michaelem Fallonem oraz ministrem obrony Estonii Margusem Tshakna. Ministrowie obrony Polski, Litwy, Łotwy i Estonii podpisali porozumienie dotyczące uproszczenia procedur przemieszczania się wojsk między krajami.

Z udziałem szefa MON odbyły się także rozmowy ministrów państw, które zaangażowane są w koalicję na rzecz walki przeciwko Państwu Islamskiemu.

Minister Macierewicz odniósł się także do kwestii związanych z systemem dowodzenia – jeśli chodzi o system dowodzenia jest specjalny raport, który pokazuje dotychczasowe słabości, jak i kierunki niezbędnej naprawy. Stanowisko Polski jest zupełnie jasne – musi być jednolity łańcuch odwodzenia, tak żeby było jasne jaka jest relacja pomiędzy jednostkami i kto nimi dowodzi w razie zagrożenia – powiedział po jednej z sesji szef MON

Jednym z tematów poruszanych na spotkaniu ministrów obrony państw NATO w drugim dniu obrad była kwestia cyberbezpieczeństwa oraz współpraca NATO – UE. Ministrowie obrony NATO zaakceptowali w czwartek w Brukseli zaktualizowany plan obrony w cyberprzestrzeni. – Dziś zaakceptowaliśmy zaktualizowany plan obrony w cyberprzestrzeni oraz mapę drogową wcielenia w życie decyzji o uznaniu cyberprzestrzeni za domenę działań operacyjnych. To zwiększy naszą zdolność do wspólnej pracy, rozwijania kompetencji i dzielenia się informacjami. Cyberobrona jest częścią odpowiedzi NATO na wojnę hybrydową. Ataki hybrydowe mogą zadać straty naszym gospodarkom, sieciom transportowym i komunikacyjnym i naszemu bezpieczeństwu energetycznemu. Środki, które dziś zaaprobowaliśmy, pomogą naszym społeczeństwom być bardziej odpornym i lepiej przygotowanym – poinformował na konferencji prasowej sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg.

Ministerstwo Obrony Narodowej