MAE: Udział gazu z Rosji w Europie będzie drastycznie spadał

7 lipca 2022, 11:45 Alert

Według danych Międzynarodowej Agencji Energii, Gazprom znacznie ograniczył eksport swojego gazu do Europy w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2022 roku. Rosną dostawy z innych kierunków, w tym z USA. 

Fot. Polska Spółka Gazownictwa

MAE o rosyjskim gazie

W przypadku państw członków Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w stosunku do 2021 roku rosyjska spółka dostarczyła o 33 procent mniej gazu. Do Unii Europejskiej spadek dostaw gazu wyniósł aż 38 procent, a do Turcji o 8 procent. Aby zastąpić niedobór gazu rosyjskiego, klienci w Europie musieli zwiększyć zakupy gazu z Azerbejdżanu, dostawy z tego kierunku wzrosły o 70 procent, z Norwegii sprowadzono 8 procent więcej gazu niż w pierwszej połowie 2021 roku. Wzrósł też znacznie import LNG, którego było w Europie o 60 procent więcej. 85 procent nowych dostaw LNG pochodzi z USA.

MAE prognozuje 40-procentowy spadek dostaw rosyjskiego gazu do Europy, który w dużej mierze zostanie zrekompensowany napływem dostaw LNG, które wzrosną o ponad 45 procent.

MAE przewiduje również spadek udziału rosyjskiego gazu w europejskim rynku w perspektywie następnych kilku lat. Według agencji, dostawy gazociągowe rosyjskiego gazu do Europy w 2025 roku spadną o 55 procent względem 2021 roku. Wolumenowo będzie to około 80 mld m sześc. gazu rocznie (w 2021 roku było to ponad 155 mld m sześc.). Zmniejszy się też udział rosyjskiego gazu w strukturze konsumpcji i importu gazu do Europy. Rosja w 2025 roku odpowiadać ma za 20 procent dostaw – w 2021 roku było to 40 procent udziału w konsumpcji i 45 procent udziału w imporcie. Według organizacji będzie to związane m.in. z całkowitym zaprzestaniem korzystania z dostaw gazu przez Gazociąg Jamalski przez Rosję, czy porzuceniem szlaku ukraińskiego.

Mniejszy eksport gazu przez Rosję będzie oznaczał równoczesne zmniejszenie produkcji gazu na złożach Gazpromu. W 2022 roku wydobycie Gazpromu ma zmniejszyć się w porównaniu do 2021 roku o 12,3 procent do poziomu 668 mld m sześc.

Kommiersant/Mariusz Marszałkowski

Gazociąg Jamalski czasowo nie przesyła gazu z Niemiec do Polski