MAEA: Atom to czysta energia przyszłości

27 września 2019, 06:30 Alert
atom pixabay
Elektrownia jądrowa. Fot. Pixabay

– Aby pomóc światu w osiągnięciu celów redukcji emisji dwutlenku węgla i ograniczeniu wzrostu temperatury, powinno się wykorzystać synergię źródeł jądrowych i odnawialnych – zaapelowali przywódcy rządów oraz liderzy organizacji pozarządowych i sektora przemysłowego na 63. konferencji Generalnej MAEA w Wiedniu.

63. Konferencja generalna MAEA

Podczas seminarium “Energia jądrowa w systemach czystej energii – Opowiadanie naszej historii” podkreślono, że innowacyjne technologie jądrowe – obok odnawialnych źródeł energii – odegrają ważną rolę w zintegrowanych systemach, także do kogeneracji, produkcji wodoru, odsalania czy dekarbonizacji przemysłowej. Organizatorem seminarium była inicjatywa NICE Future (Nuclear Innovation: Clean Energy Future), która powstała w maju 2018 roku w Danii podczas 9. Konferencji Ministerialnej. Jej celem jest włączenie energii jądrowej do dyskusji na temat innowacji i zaawansowanych systemów czystej energii przyszłości.

– Kampania uruchomiona z inicjatywy NICE Future ma na celu dzielenie się doświadczeniami i informacjami o wymaganiach w zakresie systemów jądrowych zintegrowanych z odnawialnymi źródłami energii” – powiedziała Suzie Jaworowski z Urzędu Energii Jądrowej Departamentu Energii USA. Kamal Araj z Jordańskiej Komisji Energii Atomowej, powiedział, że „synergia między OZE i energią jądrową może otworzyć możliwości dla regionalnej integracji międzysektorowej”. Występujący na seminarium: Mikhail Chudakov zastępca dyrektora generalnego MAEA, Jay Khosla z Ministerstwa Zasobów Naturalnych Kanady i David Hall ambasador Wielkiej Brytanii w MAEA, mówili o uznaniu kluczowej roli atomu w osiąganiu celów redukcji emisji dwutlenku węgla i ograniczaniu wzrostu globalnej temperatury.

Podczas konferencji dyskutowano także o roli, jaką w zintegrowanych systemach mogłyby odgrywać małe reaktory modułowe (SMR), które w pełni wykorzystują atrybuty technologii, w szczególności do zastosowań innych niż wytwarzanie energii elektrycznej, takich jak odsalanie, wytwarzanie wodoru
czy dekarbonizacja procesów przemysłowych.

Collins Juma, dyrektor generalny Urzędu Elektryczności Jądrowej Kenii podkreślił, żeby pamiętać o stabilizacji sieci w krajach uprzemysłowionych, zmierzających do wysokiego udziału energii odnawialnej. Wysoki udział OZE – w niektórych przypadkach ponad 50 procent – spowodowałby, że mała sieć stałaby się bardzo wrażliwa. „Wielu decydentów wytyczyło granicę między energią odnawialną a jądrową a trzeba docenić wysiłki tych polityków, którzy wskazują na konieczność synergii między nimi – powiedział Juma.

Atom na salonach

Agneta Rising, Dyrektor Generalny World Nuclear Association (WNA), zauważyła, że na Światowym Kongresie Energetycznym, który odbył się w Abu Dabi zaledwie tydzień przed Konferencją Generalną MAEA, energia jądrowa była bardziej obecna, niż kiedykolwiek wcześniej. W ciągu ostatnich miesięcy kilku najbardziej uznanych ekspertów i organizacji na świecie (MAEA, Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu czy Agencja Energii Jądrowej OECD) podkreśliło nie tylko kluczowy wkład istniejących elektrowni jądrowych w walkę ze zmianami klimatu, ale także potrzebę rozwoju energetyki jądrowej. „Jesteśmy przekonani, że decydenci wezmą pod uwagę te przełomowe raporty i ich wnioski, wrócą z nimi do swoich krajów i wykorzystają w trakcie opracowywania właściwych strategii. Jest to zadanie, które światowy przemysł jądrowy jest gotowy w pełni wesprzeć, aby osiągnąć cel 25 procent energii elektrycznej dostarczanej z energii jądrowej do 2050 roku – podkreśliła Agneta Rising.

Energia jądrowa bezpośrednio przyczynia się do osiągnięcia dwóch celów zrównoważonego rozwoju ONZ: nr 7 (przystępna cenowo i czysta energia) i nr 13 (działania na rzecz klimatu). „Energia jądrowa, uzupełniona innymi źródłami o niskiej emisji dwutlenku węgla, musi odgrywać kluczową rolę, jeśli chcemy przejść na czysty, niedrogi i niezawodny system energetyczny” – dodała Agneta Rising. „Oprócz działań związanych z energią i klimatem, wykorzystanie energii i technologii jądrowej przyczynia się do realizacji większości celów rozwojowych. Można ją wykorzystać do odsalania, zapewniając świeże zapasy wody pitnej, a jej niewielki wpływ na środowisko pozostawia więcej miejsca do rozwoju przyrody”. Zastosowanie energetyki jądrowej zapobiega wielu tysiącom zgonów rocznie spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza. Z kolei radionuklidy wytwarzane w reaktorach są wykorzystywane do leczenia chorób oraz zapobiegania psuciu się żywności.

World Nuclear News

Sobolewski: Czy na atom w Polsce jest już za późno? (POLEMIKA)