Międzynarodowi eksperci ocenią postępy atomu w Polsce

7 lutego 2023, 10:30 Alert

Ministerstwo klimatu i środowiska wraz z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA) rozpoczęły trzydniowe warsztaty dotyczące opracowania Raportu Samooceny w zakresie gotowości krajowej infrastruktury do wdrożenia energetyki jądrowej. Jest to przygotowanie do przyszłorocznej wizyty Misji MAEA w Polsce.

Elektrownia jądrowa Cruas. Fot. Wikimedia Commons
Elektrownia jądrowa Cruas. Fot. Wikimedia Commons

Szóstego lutego 2023 roku w siedzibie ministerstwa klimatu i środowiska (MKiŚ) rozpoczęły się trzydniowe warsztaty dotyczące opracowania Raportu Samooceny w zakresie gotowości krajowych instytucji i infrastruktury do wdrożenia energetyki jądrowej.

Wydarzenie, organizowane przez MKiŚ oraz Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA), stanowi przygotowanie do planowanej na 2024 roku wizyty Misji MAEA – INIR 2, dotyczącej Zintegrowanego Przeglądu Infrastruktury Jądrowej, oceniającej stan przygotowania Polski do realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) na etapie wyboru technologii i zawierania kontraktów z jej dostawcami.

W związku z przyjętą drugiego listopada 2022 roku Uchwałą Rady Ministrów w sprawie wyboru technologii dla PPEJ w zakresie pierwszej elektrowni jądrowej oraz biorąc pod uwagę najlepsze standardy międzynarodowe – strona polska wystąpiła do Międzynarodowej Agencją Energii Atomowej z prośbą o przeprowadzenie ww. Zintegrowanego Przeglądu Infrastruktury Jądrowej – czytamy w komunikacie MKiŚ.

Misja MAEA pn. INIR 2, zaplanowana na 2024 rok, ma na celu pomoc w ocenie przygotowania infrastruktury krajowej do wdrożenia energetyki jądrowej na danym etapie realizacji programu jądrowego. Ocena ta nastąpi na podstawie Raportu Samooceny, tj. Self Evaluation Report, który będzie przygotowany przez najważniejszych interesariuszy Programu PEJ.

Pierwsza elektrownia jądrowa ma powstać w nadmorskiej gminie Choczewo. Ministerstwo klimatu i środowiska poinformowało, że lokalizację nazwaną „Lubiatowo-Kopalino” wskazano na podstawie prowadzonych od 2017 roku szczegółowych badań środowiskowych i lokalizacyjnych, które wykazały, że spełnia ona wszystkie wymagania środowiskowe stawiane tego typu obiektom i jest bezpieczna dla mieszkańców.

13 stycznia 2023 roku Sejm przyjął ustawę o inwestycjach w zakresie obiektów energetyki jądrowej w Polsce z pięcioma poprawkami. Umożliwi to przyspieszenie realizacji strategicznych dla bezpieczeństwa energetycznego projektów, zmniejszy ryzyko po stronie inwestorów. Za przyjęciem specustawy głosowało 446 posłów.

Przełom stycznia i lutego 2023 roku to czas, w którym słyszymy zwolenników i przeciwników atomu w Polsce. Aktywiści, w tym przedstawiciele Greenpeace, podnoszą, że budowa elektrowni jądrowych w kraju nie powinna mieć miejsca. Pojawiły się również głosy poparcia ze strony środowisk akademickich i gospodarczych, które deklarują wsparcie rządu przy budowie pierwszej elektrowni jądrowej.

Ministerstwo klimatu i środowiska/Jędrzej Stachura

Trwają rozmowy o atomie z Korei w Polsce