Trwają rozmowy o atomie z Korei w Polsce

3 lutego 2023, 14:30 Alert

Przedstawiciele rządu, Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) i koreańskiej firmy energetycznej KEPCO omówili najważniejsze kwestie projektu elektrowni jądrowej w Pątnowie. Rozmawiali o badaniach i przygotowaniach lokalizacji pod budowę jednostki, sporządzeniu raportu oddziaływania na środowisko oraz poszczególnych etapach projektu.

Elektrownia Pątnów należąca do ZE PAK. Fot. Mirosław Perzyński/BiznesAlert.pl

Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych i Wojciech Dąbrowski, prezes PGE spotkali się z przedstawicielami największej koreańskiej firmy energetycznej KEPCO i jej spółką zależną KHNP. Spotkanie dotyczyło budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie.

– Konsekwentnie realizujemy projekt rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. To energia pewna, tania i bezpieczna. Za 10-12 lat energia jądrowa będzie podstawą naszego miksu energetycznego. Budowa elektrowni jądrowych w Polsce to kwestia kluczowa dla naszego bezpieczeństwa energetycznego. Projekt elektrowni jądrowej w Pątnowie, który zostanie zrealizowany przez PGE, ZE PAK i KHNP to uzupełnienie rządowego Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Dzisiejsze spotkanie to kolejny krok w kierunku realizacji tego projektu – mówił Jacek Sasin, minister aktywów państwowych.

– Na bieżąco informujemy o realizacji projektu budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie. Najlepszym przykładem jest dzisiejsze spotkanie w siedzibie PGE z naszymi zagranicznymi partnerami przy tej inwestycji: największą firmą energetyczną w Korei i właścicielem większości elektrowni koreańskich KEPCO i jej spółką zależną, budującą i eksploatującą elektrownie jądrowe Korei i za granicą – KHNP. W trakcie spotkania omówiliśmy kluczowe kwestie dla realizacji projektu, jak: badania i przygotowania lokalizacji pod budowę elektrowni, sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko, przyszłej struktury biznesowej projektu na poszczególnych jego etapach, jak również wstępne zagadnienia finansowania. Wspólne rozmowy będą kontynuowane w formie serii spotkań zarówno w Polsce i Korei – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej.

30 października 2022 roku PGE, ZE PAK i KHNP podpisały list intencyjny w sprawie budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie. Ministerstwo aktywów państwowych oraz ministerstwo handlu, przemysłu i energii Korei zawarły także porozumienia o współpracy międzyrządowej.

Polska Grupa Energetyczna/Jędrzej Stachura

Gdańskie uczelnie będą kształcić specjalistów do pracy przy polskim atomie