Magaczewska: ARP nie może udzielić pomocy publicznej górnictwu ale wspiera budowę nowych bloków węglowych

23 grudnia 2014, 12:33 Energetyka
Aleksandra Magaczewska_ARP
Aleksandra Magaczewska, prezes ARP.

– Na innowacje do 2020 r. zamierzamy przeznaczyć 1,3 mld zł, przy czym część środków chcemy pozyskać z funduszy unijnych – mówi Aleksandra Magaczewska, prezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu, w rozmowie z Nowym Przemysłem.

Magaczewska tłumaczy w jaki sposób ARP zamierza stać się brokerem technologii. – To platforma, która zaoferuje bazę danych, zawierającą opis dostępnych technologii, patentów i licencji oraz obszary ich zastosowania. Chodzi o wykorzystanie tzw. rezerwy technologicznej, czyli niewykorzystywanych lub już niepotrzebnych w danej firmie technologii, które mogą być zaadaptowane przez inny podmiot. A poza tym – o umożliwienie podwójnego wykorzystania technologii (tzw. dual use). Najbardziej znanym tego przykładem na świecie jest pożytkowanie technologii z sektorów kosmicznego i obronnego na rzecz rynku cywilnego – mówi dziennikarzowi Nowego Przemysłu. – Biorcą technologii najczęściej będą MŚP, więc wykorzystamy tę platformę także jako kanał komunikacji między przemysłem a środowiskiem naukowym oraz MŚP. Bo tworzenie innowacji w oderwaniu od potrzeb przemysłu jest ogromną słabością polskiego rynku.
– Katowicki oddział ARP, na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, od 10 lat monitoruje sytuację w górnictwie, udostępniając analizy i opinie na temat tego rynku. Niedawno uruchomił też portal Polski Rynek Węgla: publikuje tam istotne dla tej branży informacje i wskaźniki – mówi prezes ARP, odnosząc się do możliwości wsparcia Agencji dla polskiego górnictwa. – To wszystko nie oznacza jednak, że ARP planuje aktywny udział w restrukturyzacji sektora węglowego. Zgodnie z przepisami Komisji Europejskiej, nie możemy udzielić pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację górnictwa węgla kamiennego z pozostających w dyspozycji ARP środków Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców (ograniczenie to dotyczy również sektora hutnictwa żelaza i stali.). Ponadto nie wpłynął do nas żaden wniosek z tego sektora o wsparcie, który – by nie posiadał znamion pomocy publicznej – musi być oparty na biznesplanie i zweryfikowany przez test prywatnego inwestora – podkreśla.
ARP będzie jednak wspierać dalej Polimex-Mostostal odpowiedzialny za budowę nowych bloków węglowych. – Wiedzieliśmy, że inwestycja w Polimex będzie długoterminowa. Nie planujemy z niej szybko wychodzić. Przed zarządem tej spółki stoją duże wyzwania, związane z dokończeniem restrukturyzacji oraz sprawną realizacją dwóch kluczowych kontraktów – elektrowni Opole i Kozienice. I – co najważniejsze – zapewnienie rozwoju – tj. pozyskanie nowych kontraktów. Nasi przedstawiciele w radzie nadzorczej tej spółki monitorują sytuację – mówi rozmówczyni Wirtualnego Nowego Przemysłu.
Źródło: Wirtualny Nowy Przemysł