USA mają się stać największym rynkiem magazynów energii

30 maja 2019, 06:30 Alert

Według raportu międzynarodowej firmy specjalizującej się w analizie rynkowej – IHS Markit, USA do końca 2019 roku stanie się największym rynkiem magazynów energii, współpracujących z siecią elektroenergetyczną. Do tej pory liderem w tej klasyfikacji była Korea Południowa, w której w ostatnim czasie nastąpiło spowolnienie rozwoju w tej dziedzinie energetyki. 

Źródło: Innoenergy
Źródło: Innoenergy

Amerykański rynek złożony głównie z bateryjnych magazynów energii oraz magazynów energii połączonych z panelami fotowoltaicznymi (tzw. solar-plus-storage) w 2019 roku osiągnie wartość 712 MW mocy zainstalowanej. Jest to praktycznie podwojona wartość z 2018 roku, w którym moc wynosiła 376 MW. Dla porównania, dotychczasowy lider – Korea Południowa posiada około 600 MW mocy zainstalowanej w magazynach energii współpracujących z systemem elektroenergetycznym. 

Za tak znaczący wzrost w tej dziedzinie odpowiadają istotne regulacje oraz zmiany prawne, jakie nastąpiły w minionym roku, takie jak: 

  rozporządzenie 841 FERC (amerykańska agencja regulująca rynek hurtowy energii elektrycznej i gazu) skłaniająca regionalnych operatorów sieci w całym kraju do wprowadzenia dodatkowych mechanizmów rynkowych, które umożliwią większy udział zasobów magazynowania energii w działalności na rynku hurtowym,

– ulga podatkowa dla instalacji fotowoltaicznych, która znacząca przyczyniła się do szybkiego rozwoju systemów solar-plus-storage (szczególnie w zachodniej części USA), 

– upoważnienia do magazynowania energii na poziomie państwa oraz zachęty mające na celu pomoc w rozpoczęciu rozwoju na postępowych rynkach, które wykazują się stosunkowo wysokim poziomem potencjału energii odnawialnej, 

– wzrost zamówień przez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej na zasoby magazynowe energii w formie behind the meter (np. małe systemy elektroenergetyczne niezależne od operatora sieci) lub front of the meter (np. system elektroenergetyczny będący własnością operatora) , w celu zintegrowania odnawialnych źródeł energii i zapewnienia dodatkowych usług sieciowych, takich jak reagowanie na zapotrzebowanie.

Z raportu IHS wynika, że to nie koniec rozwoju magazynów energii w USA. Przewiduje się, że do 2023 roku powstanie ponad 2 GW nowych mocy magazynowych, współpracujących z instalacjami fotowoltaicznymi. W tym samym roku systemy solar-plus-storage powinny być konkurencyjne w porównaniu z nowymi jednostkami gazowymi w Stanach Zjednoczonych.

Renewable Energy World/T&D World/Patryk Pietrzak