PGNiG: Magazyny gazu pozostaną własnością nowego koncernu po fuzji z PKN Orlen

1 sierpnia 2022, 07:15 Alert

– Magazyny gazu pozostaną własnością nowo utworzonego koncernu po połączeniu PGNiG z PKN Orlen. Zmieni się tylko ich operator, na inną polską spółkę. Nie ma mowy o sprzedaży podziemnych magazynów gazu – podaje PGNiG.

Siedziba PGNiG. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Siedziba PGNiG. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

W niedzielę PGNiG odniosło się na Twitterze do połączenia z PKN Orlen, które – zgodnie z decyzją UOKiK – może dojść do skutku pod warunkiem wyzbycia się kontroli PGNiG nad Gas Storage Poland – operatorem magazynów gazu. – W związku z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się w mediach, wyjaśniamy: nie ma mowy o sprzedaży podziemnych magazynów gazu” – zapewniła spółka. „Po połączeniu PGNiG z PKN Orlen magazyny pozostaną własnością nowo utworzonego koncernu. Zmieni się tylko ich operator, na inną polską spółkę – wyjaśnia PGNiG.

W piątek zarządy PGNiG i PKN Orlen uzgodniły plan połączenia obu spółek i parytet wymiany akcji PGNiG na akcje PKN Orlen. W zamian za jedną akcję PGNIG jego akcjonariusze otrzymają 0,0925 akcji Orlenu.

Wdrożenie planu połączenia nastąpi po decyzjach, które zostaną podjęte podczas Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy obydwu spółek. W prezentacji skierowanej do inwestorów Orlen poinformował, iż przewiduje, że Walne Zgromadzenie Orlenu odbędzie się we wrześniu, a PGNiG w październiku, natomiast połączenie zostanie zarejestrowane i sfinalizowane w październiku / listopadzie tego roku.

16 marca br. prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał warunkową zgodę na połączenie PKN Orlen i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Transakcja może dojść do skutku pod warunkiem sprzedaży spółki Gas Storage Poland, która zarządza magazynami gazu należącymi obecnie do PGNiG – podaje Polska Agencja Prasowa.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura

Orlen chce przedstawić zaktualizowaną strategię na na przełomie roku