Majewski: PGNiG będzie jednym z filarów gospodarki wodorowej w Polsce

7 stycznia 2021, 08:45 Energetyka

– Nie zbudujemy gospodarki wodorowej bez możliwości dystrybucji i magazynowania wodoru, w szczególności na dużą skalę. Rozwój tych obszarów to priorytet PGNiG, bo ma do tego m.in. niezbędną infrastrukturę – powiedział prezes PGNiG Paweł Majewski w rozmowie z Polską Agencją Prasową (PAP).

Paweł Jan Majewski. Fot. Grupa Lotos
Paweł Jan Majewski. Fot. Grupa Lotos

Dystrybucja i magazynowanie wodoru

Majewski poinformował, że PGNiG bierze aktywny udział w prowadzonych pod auspicjami rządu pracach nad założeniami rozwoju rynku wodorowego w Polsce. Efektem prac będzie m.in. „Polska Strategia Wodorowa do 2030 roku z perspektywą do 2040 roku”. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu ma zostać przyjęta w pierwszym kwartale 2021 roku.

– Nie zbudujemy gospodarki wodorowej w Polsce bez możliwości dystrybucji i magazynowania wodoru, w szczególności na dużą skalę. Rozwój tych dwóch obszarów jest priorytetem PGNiG, bo mamy tu najwyższe kompetencje i niezbędną infrastrukturę. Nie wykluczamy jednak zaangażowania w inne dziedziny gospodarki wodorowej w synergii z innymi uczestnikami tego rynku” – powiedział prezes Majewski w rozmowie z PAP.

Prezes PGNiG podkreślił, że rozwój sieci przesyłu i dystrybucji wodoru jest jednym z priorytetów rządowej strategii. – Nie ma wątpliwości, że kluczową rolę w jego realizacji odegra GK PGNiG. Dysponujemy największą w Europie, liczącą ponad 190 tys. km siecią dystrybucji gazu. Mamy również wielkoskalowe magazyny gazu, które mogą być wykorzystane do przechowywania wodoru – zaznaczył.

Spółka nie wyklucza zaangażowania w inne segmenty rynku wodorowego. – Widzimy tu kilka interesujących możliwości. Projekt Polskiej Strategii Wodorowej mówi m.in. o produkcji wodoru z gazu ziemnego i biometanu. To są naturalne obszary naszego działania. Mamy również solidną pozycję, jeśli chodzi o współpracę z odbiorcami komunalnymi, którym dostarczamy CNG i LNG na potrzeby transportu miejskiego. W przyszłości gaz ziemny może być zastąpiony przez wodór – wyjaśnił Paweł Majewski w rozmowie z agencją.

Opracował Jędrzej Stachura

Rząd planuje przyjąć strategię wodorową w pierwszym kwartale 2021 roku