Małopolska gmina dostanie dotację na badanie złóż geotermalnych

11 kwietnia 2019, 14:45 Alert
Geotermia
Geotermia. Źródło: Wikipedia

Ponad 17 mln zł dotacji otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej małopolska Gmina Sękowa na wykonanie badawczego odwiertu geotermalnego – poinformował fundusz w komunikacie.

Podpisana we wtorek umowa zakłada, że Gmina Sękowa otrzyma z NFOŚiGW na odwiert badawczy dotację w wysokości 17,6 mln zł. Koszt odwiertu wynosi kosztujący 17,650 mln zł.  Celem tego przedsięwzięcia ma być rozpoznanie złóż wód termalnych na tamtym terenie. Chodzi o zbadanie perspektywicznych poziomów wodonośnych z utworów fliszu karpackiego (naprzemianlegle ułożonych warstw skał osadowych) oraz przeprowadzenie testów hydrodynamicznych i badań fizyko-chemicznych umożliwiających ocenę parametrów pokładów, poprzez wykonanie pionowego otworu wiertniczego Sękowa GT-1. Zakończenie realizacji pionowego odwiertu geotermalnego w Sękowej planowane jest na lipiec 2020 r. Wiercenie i prace geologiczne wykonywane będą zgodnie z projektem robót, który przewiduje następujące parametry wody termalnej: temperatura około 60 st. C, wydajność źródła 40-70 m3/h, mineralizacja – 20 g/l. Miejsce odwiertu zostało wskazane po analizach geologicznych wykonanych przez specjalistów z AGH w Krakowie oraz wykonawcę projektu prac. Docelowo odwiert zostanie poprowadzony na głębokość 3000 metrów.

Jednym z warunków przyznania dotacji dla Sękowej była deklaracja gminy o przeznaczeniu uzyskanej energii cieplnej do ogrzewania lokalnych domów. Jak podkreśla NFOŚiGW użytkowanie gorących źródeł jest efektywnym sposobem pozyskiwania ekologicznego ciepła, bo geotermia jest nieszkodliwa dla środowiska naturalnego, przy poprawnym i monitorowanym działaniu funkcjonuje bezemisyjnie, czyli nie powoduje zanieczyszczeń atmosfery.  NFOŚiGW zaznacza przy tym, że wydobywanie gorącej wody okazuje się relatywnie tanie, a samo to źródło energii jest permanentnie dostępne, w przeciwieństwie do innych OZE, np. wiatru albo słońca. Przy dużych zasobach geotermalnych można je wykorzystywać również w celach rekreacyjnych lub leczniczych, m.in. w basenach, co robione jest np. w termach Bania w Białce Tatrzańskiej. Takie zastosowanie w dalszej perspektywie zostało przewidziane w planach Gminy Sękowa.

Możliwą do uzyskania moc potencjalnej ciepłowni geotermalnej w Sękowej określono na poziomie 6,5 MW, a produkcja energii mogłaby wynieść 40,595 GWh. Ekologicznym założeniem jest uzyskanie istotnej redukcji CO2. Tak zwana emisja uniknięta może wynieść 14 133,62 Mg/ rok. Dofinansowanie dla projektu zostanie przekazane ze środków krajowych NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego Geologia i górnictwo, Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ciągu ostatnich lat przekazał już wparcie finansowe na osiem tego typu przedsięwzięć – w Kole, Turku, Sieradzu Lądku-Zdroju, Sochaczewie, Tomaszowie Mazowieckim, Dębicy i Szaflarach. Całkowita łączna kwota przeznaczona na te projekty wyniosła ponad 170 mln zł.

CIRE.pl