Mamy raport AR6: Światu pozostaje adaptacja do zmian klimatu i walka z emisją tam, gdzie to możliwe

20 marca 2023, 14:00 Alert

Międzynarodowy Panel Klimatyczny IPCC opublikował raport, z którego wynika, że światu pozostaje adaptacja do zmian klimatu przy jak największej redukcji emisji gazów cieplarnianych jak najszybciej. BiznesAlert.pl otrzymał go do wglądu.

Według ekspertów IPCC ponad wiek palenia paliw kopalnych i niezrównoważonego wykorzystania energii oraz gruntów przyniósł wzrost temperatury na globie o 1,1 stopni Celsjusza powyżej poziomu sprzed rewolucji przemysłowej, powodując coraz częściej ekstremalne zjawiska pogodowe.

Nowy raport IPCC opisuje straty i szkody wywołane zmianami klimatu oraz rekomenduje działania pozwalające je ograniczyć. Eksperci organizacji ostrzegają, że ponad połowa populacji na ziemi mieszka w regionach najbardziej dotkniętych zmianami klimatu. Jeżeli wzrost temperatury na globie ma zostać utrzymany poniżej 1,5 stopnia Celsjusza, cięcia emisji gazów cieplarnianych muszą ruszyć teraz i doprowadzić do spadku emisji o połowę do 2030 roku.

IPCC rekomenduje „odporny rozwój”, czyli adaptację do zmian klimatu połączoną z redukcją emisji gazów cieplarnianych poprzez „niskoemisyjną elektryfikację”, promocję transportu publicznego, rowerów. IPCC upomina się o ochronę najuboższych i zmarginalizowanych społeczności przed skutkami zmian klimatu. Potrzebne jest zatem „wielokrotne zwiększenie finansowania”.

Raport syntetyczny AR6 powstał po przyjęciu prawie siedmiu tysięcy komentarzy recenzyjnych. Został przygotowany przez 47 rządów z największym udziałem rozwijających się (22 rządy). IPCC publikuje całościową ocenę naukową co sześć-siedem lat. Szósty raport powstał po piątym z 2014 roku. Piąty posłużył za podstawę porozumienia paryskiego.

IPCC/Wojciech Jakóbik