Marcinkiewicz: W PE odbędą się czwarte Europejskie Dni Węgla

5 listopada 2013, 12:18 Energetyka

W tym roku po raz czwarty odbędą się Europejskie Dni Węgla w Parlamencie Europejskim.
– Bruksela w dniach 12-14 listopada kolejny raz stanie się europejską stolicą węgla – zapewnia eurodeputowany Bogdan Marcinkiewicz, inicjator czwartych Europejskich Dni Węgla. Głównym przesłaniem tegorocznych debat w Parlamencie Europejskim jest apel o sprawiedliwą politykę energetyczno-klimatyczną w ramach poszerzonej debaty wokół celów polityki energetycznej Unii Europejskiej do roku 2030.

– Chcemy pokazać, że w UE konieczne jest dalsze modernizowanie istniejących instalacji spalających paliwa kopalne przy jednoczesnym ograniczaniu emisji szkodliwych substancji oraz budowaniu nowych wysokosprawnych bloków energetycznych, jak i działania na rzecz rozwoju technologii CCS/CCU.

Europejski kryzys doprowadził do daleko idących zmian w myśleniu o własnych zasobach energii. Dla gospodarki UE niezbędnie potrzebna jest obecnie tania energia. Aktualnie energetyka węglowa nadal stanowi ponad 40 proc. produkcji energii elektrycznej w Europie.

Przemówienie inauguracyjne wygłosi Prezes JSW S.A. Jarosław Zagórowski, który odniesie się do obecnych trendów na rynku oraz roli węgla w europejskiej polityce energetycznej.Gościem honorowym Europejskich Dni Węgla będzie wicepremier Janusz Piechociński, Minister Gospodarki. W zaplanowanej debacie wicepremier Piechociński przedstawi cele negocjacyjne, które Polska ma zamiar osiągnąć podczas konferencji klimatycznej COP 19 w Warszawie.

Jednym z najważniejszych wydarzeń będą spotkania w ramach Europejskiego Okrągłego Stołu ds. Węgla, który stanowi formę działającej w Parlamencie Europejskim platformy dyskusyjnej o ponadpartyjnym charakterze. Podczas tego spotkania będziemy rozmawiać o istniejących projektach gazyfikacji węgla w Niemczech oraz Hiszpanii. Chcemy tym samym pokazać, że niezmiernie istotne jest aktywne zaangażowanie przemysłu węglowego oraz energetycznego w „globalizowaniu” najlepszych praktyk technicznych w Europie.