ME szkoli nauczycieli jak uczyć o atomie

18 października 2018, 15:30 Alert
Elektrownia atomowa Doel

W sumie 160 nauczycieli i doradców metodycznych z całej Polski weźmie udział w drugiej edycji szkolenia „Jak uczyć o energii jądrowej”, organizowanego przez Ministerstwo Energii na Wydziale Chemii i Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Połowa z nich już została przeszkolona a pozostali będą uczestniczyć w szkoleniu w dniach 25-26 października 2018 r.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy o energii jądrowej oraz udoskonalenie warsztatu metodycznego nauczycieli, aby mogli prowadzić z uczniami zajęcia o energetyce jądrowej w nowy i atrakcyjny sposób.

Szkolenie jest skierowane m.in. do nauczycieli biologii, chemii, fizyki, geografii i przyrody ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz do doradców metodycznych z Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli z całego kraju. Szkolenie spełnia wymogi formalne doskonalenia zawodowego nauczycieli i jest zgodne z obowiązującą podstawą programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów przyrodniczych.

W trakcie szkolenia uczestnicy mogą wysłuchać eksperckich wykładów dotyczących m.in.: rodzajów, źródeł, skutków i sposobów wykorzystywania promieniowania jonizującego, a także powstawania i pozyskiwania energii z procesów rozszczepienia i nukleosyntezy oraz zasad bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej. Ponadto, nauczyciele biorą udział w warsztatach metodycznych i ćwiczeniach laboratoryjnych, podczas których poznają sposoby pozyskiwania izotopów do zastosowania w medycynie, a także proces kontroli jakości uzyskanych radiofarmaceutyków.

Wszyscy uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w pakiety edukacyjne, które zawierają m.in.: gry planszowe, puzzle, memo, przykładowe scenariusze lekcji, instrukcje zadań, karty pracy i kalendarz „jądrowy” na rok 2019. Każdy nauczyciel otrzyma również urządzenie do samodzielnego badania poziomu promieniowania jonizującego wraz z aplikacją na smartfona oraz płytę CD z materiałami popularno-naukowymi. Dzięki tym pomocom nauczyciele będą mogli przeprowadzać eksperymenty oraz ćwiczenia modelujące i symulacyjne w klasie, a tym samym przybliżać uczniom zagadnienia związane z energetyką jądrową.

Ministerstwo Energii