Czy metan z kopalni to kopalina? Trwa spór prawny

10 maja 2018, 12:30 Energetyka
metan
Konferencja GAZTERM 2018 / fot. BiznesAker,pl

– Możliwość wyprzedzającego ujęcia metanu z pokładów węgla na obszarach górniczych kopalń objętych koncesjami na wydobycie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej stanowi nowe podejście do prawa geologicznego i górniczego – mówił Tomasz Brzeziński, prawnik w kancelarii Wawrzynowicz i Wspólnicy sp. k. podczas konferencji GAZTERM 2018 odbywającej się w Międzyzdrojach. Patronem medialnym wydarzenia był BiznesAlert.pl.

– Obecnie rozważane są możliwości wyprzedzającego ujęcia metanu z pokładów węgla na obszarach górniczych kopalń objętych koncesjami na wydobycie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej, na których eksploatacja zasobów kopalin lub części tych zasobów jeszcze się nie rozpoczęła – powiedział.

Jak zaznaczył ekspert stanowi to nowe podejście. – Do tej pory metan był ujmowany w trakcie eksploatacji węgla kamiennego. Wobec tego mogą pojawiać się pewne wątpliwości prawne. Czy metan wydobywany z kilkuletnim a czasem nawet z kilkunastoletnim wyprzedzeniem w stosunku do planowanej daty rozpoczęcia wydobywania węgla kamiennego (kopaliny głównej) może być traktowany jako kopalinę towarzyszącą? Można też rozważyć sytuację udzielenia dwóch koncesji na jednym obszarze górniczym. W takim przypadku powstaje pytanie czy takie rozwiązanie w myśl obecnych przepisów jest dopuszczalne? Istnieją pewne argumenty prawne przemawiające za takim rozwiązaniem – mówił gość konferencji.

Zdaniem prawnika brakuje jednak definicji legalnej kopaliny towarzyszącej ale istnieją przesłanki aby traktować jako kopalinę towarzyszącą m.in. ze względu na nagromadzenie w obrębie lub w pobliżu złoża kopaliny głównej czy braku technicznej możliwości lub braku ekonomicznego uzasadnienia samodzielnej eksploatacji.

Brzeziński ocenił, że przedeksploatacyjne ujęcie metanu umożliwia optymalne zagospodarowanie zasobów węgla i metanu przy uwzględnieniu gelologicznych, technicznych, ekonomicznych i środowiskowych uwarunkowań ich wydobycia.

W tym kontekście podkreślił, że biorąc pod uwagę potencjał i przyszłą skalę wykorzystania wyprzedzającego ujęcia metanu z pokładów węgla rozsądne wydaje się zawarcie tych kwestii w ramach nowelizacji prawa geologicznego i górniczego a także zmianę systemu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji. – Ujęty w ten sposób metan może być wykorzystywany jako paliwo do wytwarzania ciepła i energii w ramach kogeneracji – powiedział prawnik.