Mielczarski: Inwestycje energetyczne w Polsce – stymulowane sygnałami rynkowymi czy politycznymi?

15 lipca 2013, 09:47 Energetyka

Profesor Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej oraz European Energy Institute ocenia, że w obecnej sytuacji rynkowej nie istnieje naturalny stymulant dla rozwoju energetyki. Dlatego należy go stymulować za pomocą racjonalnej polityki państwa.

Naukowiec twierdzi, że „brak inwestycji w energetyce jest szerszym ogólnoeuropejskim problemem. Energetyka została zliberalizowana i decyzje inwestycyjne powinny opierać się na sygnałach rynkowych”.

– Niestety rynek nie dostarcza takich sygnałów i potrzebna jest korekta rynku energii elektrycznej przez na przykład wprowadzenie rynku mocy, który pozwalałby na opłacalność inwestycji. Nie jest to problem jednej elektrowni czy jednej firmy – podkreśla.

Jego zdaniem potrzebna jest reforma całego systemu wsparcia dla energetyki w Polsce.

– Potrzebne są rozwiązania systemowe, dlatego nie należy podejmować decyzji nakierowanych na rozwiązanie tylko jednego problemu, a tym bardziej pod presją różnego rodzaju nacisków – twierdzi nasz rozmówca.