Autor: Władysław Mielczarski
– Aby NABE była możliwa do realizacji konieczny jest powrót do pierwotnej koncepcji działania, jako niezależnego podmiotu realizującego […]
Wspólne przyłączenie instalacji wiatrowych i PV może prowadzić do lepszego wykorzystania mocy przyłączeniowych, ale nieodpowiednie regulacje […]
– The Economist na swojej okładce z 8 kwietnia 2023 roku namawia, aby przytulić się do słupa energetycznego, a nie do drzew, bo tego wymaga […]
W uzgodnieniach z UE, tzw. kamieniach milowych, jest zapis, że wpływ na ustalenie odległości wiatraków od zabudowań powinna mieć lokalna […]
Pomimo istnienie zasady 10H produkcja energii elektrycznej z instalacji wiatrowych szybko rośnie. Tylko w latach 2018-2022 moce zainstalowane […]
– Zakładane udziały źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej nie zostaną osiągnięte. Są one formułowane w OZE, natomiast […]
Czarny czwartek OZE pokazał, że do wielu miliardów wydanych na rozwój odnawialnych źródeł energii trzeba będzie dodać dziesiątki miliardów […]
Uwolnienie rynku od monopolu giełdowego i ograniczenia na rynku bilansującym będą skutkować znacznymi spadkami cen energii elektrycznej. Jednak […]
– Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych, przy braku długoterminowych i wielkoskalowych magazynów energii będzie prowadzić do […]
Ceny energii elektrycznej, osiągają bardzo wysokie poziomy przekraczając nawet 2-3 krotnie koszty produkcji ze źródeł konwencjonalnych, które […]
– W filmie “Raport mniejszości” pokazano odległą przyszłość, rok 2054, w której sama prognoza popełnienie przestępstwa lub innej […]
Na ten moment Europa nie jest w stanie funkcjonować bez gazu z Rosji. Niemcy odchodzą od energetyki jądrowej, inne kraje zrobią to samo. Jedyną […]
Profesor dr hab. inż. Władysław Mielczarski przekonuje, że znaczne wzrosty cen energii elektrycznej na świecie wynikają z nierealnych […]
Zastosowanie wodoru w wielkoskalowej energetyce jest ostatnią nadzieją polityki klimatycznej. Jednak fizyczne cechy wodoru, takie jak: penetracja […]
Małe reaktory jądrowe to stary pomysł z lat 40. XX wieku. Pierwszy reaktor o mocy 5MW został zbudowany w byłym Związku Radzieckim w 1954 roku […]