Autor: Władysław Mielczarski
– Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych, przy braku długoterminowych i wielkoskalowych magazynów energii będzie prowadzić do […]
Ceny energii elektrycznej, osiągają bardzo wysokie poziomy przekraczając nawet 2-3 krotnie koszty produkcji ze źródeł konwencjonalnych, które […]
– W filmie “Raport mniejszości” pokazano odległą przyszłość, rok 2054, w której sama prognoza popełnienie przestępstwa lub innej […]
Na ten moment Europa nie jest w stanie funkcjonować bez gazu z Rosji. Niemcy odchodzą od energetyki jądrowej, inne kraje zrobią to samo. Jedyną […]
Profesor dr hab. inż. Władysław Mielczarski przekonuje, że znaczne wzrosty cen energii elektrycznej na świecie wynikają z nierealnych […]
Zastosowanie wodoru w wielkoskalowej energetyce jest ostatnią nadzieją polityki klimatycznej. Jednak fizyczne cechy wodoru, takie jak: penetracja […]
Małe reaktory jądrowe to stary pomysł z lat 40. XX wieku. Pierwszy reaktor o mocy 5MW został zbudowany w byłym Związku Radzieckim w 1954 roku […]
Uwolnienie cen energii to bardzo dobry pomysł, który powinien być realizowany już od wielu lat. Dziś polska energetyka wyglądałaby inaczej – […]
Rolą Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego powinna być stabilizacja systemu elektroenergetycznego w związku z rosnącym znaczeniem OZE […]
W Polsce nie ma możliwości budowy elektrowni jądrowych – mówi profesor Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej w rozmowie z […]
– Handel emisjami CO2 spełniał swój cel do momentu, kiedy ceny nie przekraczały 20 euro za tonę. Dzisiaj, kiedy wynoszą 40 euro mechanizm […]
Ceny pozwoleń na emisje CO2 rosną w szybkim tempie, szczególnie od 2018 roku, kiedy Komisja Europejska nadała im status instrumentu finansowego […]
Prof. Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej krytykuje tzw. ustawę offshore mającą w założeniu promować rozwój morskich farm wiatrowych.
Profesor Politechniki Łódzkiej Władysław Mielczarski ocenił rynek mocy jako złe rozwiązanie dla polskiej energetyki. – Rynek mocy jest […]
Chociaż nie wszyscy zdają sobie sprawę, to Polska w grudniu 2019 dokonała Energetycznego Polexitu na który zgodziły się pozostałe kraje […]