Minister infrastruktury rozmawiał w Brukseli o rewizji sieci TEN-T i Pakietu Mobilności

18 listopada 2021, 10:15 Alert
Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i unijna komisarz ds. transportu Adina Vălea. Źródło: ministerstwo infrastruktury
Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i unijna komisarz ds. transportu Adina Vălea. Źródło: ministerstwo infrastruktury

Minister Andrzej Adamczyk spotkał się z unijną komisarz ds. transportu Adiną Vălean. Rozmowy w Brukseli dotyczyły nowego kształtu transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) oraz rewizji przepisów Pakietu Mobilności – informuje ministerstwo infrastruktury.

Sieć TEN-T, funkcjonująca od 2013 roku w obecnym kształcie, stanowi jeden z głównych instrumentów planowania strategicznego i zapewnienia spójności inwestycji infrastrukturalnych w Unii Europejskiej (UE).

– W 2019 roku Komisja Europejska rozpoczęła przegląd obowiązującego rozporządzenia TEN-T, mający na celu ocenę obecnej sieci TEN-T, parametrów technicznych i operacyjnych sieci oraz przewidzianych przez rozporządzenie TEN-T instrumentów wdrażania. Do końca 2021 r. oczekiwane jest przedstawienie przez KE formalnej propozycji aktualizacji rozporządzenia TEN-T, a przyjęcie zmienionego rozporządzenia jest spodziewane w 2023 roku – czytamy w komunikacie ministerstwa.

– Jednym z najważniejszych celów polityki transportowej powinno być wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w UE. Będzie to możliwe przez likwidację brakujących połączeń infrastrukturalnych, barier technicznych oraz usunięcie wąskich gardeł, a także uzupełnienie brakujących odcinków sieci transportowej – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Ministerstwo podkreśla, że w ramach procesu modyfikacji sieci TEN-T, strona polska dąży do jak najszerszego ujęcia flagowych inwestycji transportowych na tej sieci. Są nimi w szczególności: włączenie trasy Via Carpatia i Centralnego Portu Komunikacyjnego „Solidarność” do sieci bazowej TEN-T, rozwój linii kolei dużych prędkości V4 oraz poprawa połączeń wodnych śródlądowych, tj. wspólne priorytety uzgodnione z partnerami z Grupy Wyszehradzkiej jeszcze w 2020 roku.

Pakiet Mobilności

Drugim tematem rozmów były przepisy regulujące międzynarodowy transport drogowy zawarte w tzw. Pakiecie Mobilności I. – Podczas trzyletniego procesu legislacyjnego UE zabiegałem wspólnie z ministrami ds. transportu państw o zbieżnym stanowisku (państw like-minded) o jak najkorzystniejsze przepisy, umożliwiające zasady prowadzenia działalności przez polskich przewoźników na jednolitym rynku unijnym – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Minister Adamczyk podziękował Komisarz Vălean za przygotowanie studiów oceniających wpływ wybranych przepisów na klimat, środowisko i zdrowie obywateli UE, które jednoznacznie wykazały, że ocenione przepisy są wyraźnie niezgodne z ambicjami Europejskiego Zielonego Ładu i Strategii na rzecz Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności – czytamy w komunikacie.

Zdaniem ministerstwa, stosowanie przepisów Pakietu Mobilności I doprowadzi do zbędnych, wymuszonych powrotów pojazdów do kraju, w którym znajduje się siedziba firmy. W najbardziej prawdopodobnym scenariuszu, według studiów KE, branża nie dostosuje się do tych wymogów i nie będzie mogła dostosować swoich operacji transportowych i świadczonej działalności w sposób, który zapewniłby możliwość powrotu pojazdów do państwa siedziby w okresach określonych przez prawo unijne.

Polska oraz dziewięć innych państw członkowskich, złożyła skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) na część przepisów Pakietu Mobilności I. – Oczekujemy, że TSUE uchyli zakwestionowane przepisy, które nie tylko są niekorzystne dla europejskiego sektora transportu, mają protekcjonistyczny charakter, ale będą generowały dodatkowe, zbędne emisje niepotrzebnych emisji szkodliwych substancji do atmosfery w UE – mówił minister Adamczyk.

Ministerstwo infrastruktury/Jędrzej Stachura

Elektromobilni. Każda podróż ma znaczenie dla Ciebie i środowiska