Minister klimatu przedstawił podział kompetencji kierownictwa

25 maja 2020, 13:30 Alert
Minister Klimatu Michał Kurtyka. Fot. Ministerstwo Klimatu
Minister Klimatu Michał Kurtyka. Fot. Ministerstwo Klimatu

W Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Klimatu pojawiło się zarządzenie ministra Michała Kurtyki z dnia 20 maja, w którym przedstawiony został podział kompetencji kierownictwa resortu.

Podział

Minister Kurtyka, poza obowiązkami ministerialnymi, nadzoruje prace Biura Ministra, Departamentu Edukacji i Komunikacji, Departamentu Prawego oraz Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. Kurtyka wykonuje kompetencje w stosunku do prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz Agencji Rezerw Materiałowych.

Sekretarz stanu Ireneusz Zyska wykonuje zadania pełnomocnika rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, nadzoruje prace Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej oraz Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii. Zyska wykonuje kompetencje ministra w stosunku do Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach oraz jako dysponenta Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Sekretarz stanu Jacek Ozdoba nadzoruje prace Departamentu Ciepłownictwa, Departamentu Instrumentów Środowiskowych oraz Departamentu Gospodarki Odpadami. Wykonuje także kompetencje ministra w stosunku do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Sekretarz stanu Piotr Dziadzio nadzoruje prace Departamentu Elektroenergetyki, Departamenty Energii Jądrowej oraz Departamentu Ropy i Gazu. Wykonuje także kompetencje ministra w stosunku do Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie, Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, Instytutu Energetyki w Warszawie, Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie, Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku oraz Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.

Podsekretarz stanu Adam Guibourgé-Czetwertyński nadzoruje prace Departamentu Funduszy Europejskich, Departamentu Spraw Międzynarodowych,  Departamentu Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej. Wykonuje kompetencje ministra wobec Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dyrektor generalny ministerstwa klimatu określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje prace Biura Dyrektora Generalnego, Biura Kontroli i Audytu, Departamentu Budżetu i Finansów.

Patrycja Rapacka

Buzek: Polska stoi w przeciągu w dyskusji o neutralności klimatycznej (ROZMOWA)