Minister obrony Bułgarii w Polsce   

17 lutego 2015, 09:10 Alert

(MON)

Bułgarski MiG-29

Wdrażanie postanowień z Newport oraz kryzys na Ukrainie to główne tematy rozmów wicepremiera, ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka i ministra obrony Republiki Bułgarii Nikołaja Nankowa Nenczewa, które odbyły się w Warszawie.

Podczas poniedziałkowych polsko-bułgarskich rozmów z udziałem przedstawicieli obu resortów  ministrowie omówili kwestie związane z wdrożeniem postanowień ubiegłorocznego szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Newport. Tematy dotyczyły m.in. sił natychmiastowego reagowania NATO oraz wzmocnienia Korpusu Północ – Wschód  w Szczecinie.

Szefowie resortów omówili także obecną sytuację na Ukrainie zgodnie przyznając, że należy kontynuować wsparcie dla ukraińskich reform.

Rozmawiając o dwustronnej współpracy wojskowej ministrowie uzgodnili, że w najbliższych miesiącach będzie się ona koncentrowała wokół wspólnych ćwiczeń polsko-bułgarskich i sojuszniczych, edukacji wojskowej oraz wymianie doświadczeń wynikających z modernizacji technicznej wojska.

Ministrowie omówili także sytuację na Bałkanach, gdzie m.in. służą polscy żołnierze i policjanci w ramach misji NATO KFOR i Unii Europejskiej EULEX, oraz na Bliskim Wschodzie i zagrożeniu płynącym ze strony terrorystów państwa islamskiego.

Tematem rozmów były także sprawy związane ze zbliżającym się szczytem Rady Europejskiej, którego tematem będzie m.in. Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. Tomasz Siemoniak i Nikolay Nenchev rozmawiali również o organizacji szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku.