Ministerstwo Energii chce zmian w rozporządzeniu dot. dofinansowania zielonej energii

11 października 2016, 11:30 Alert
energetyka oze wiatrak energia

Z końcem września Ministerstwo Energii przekazało do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta projekt rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach POIiŚ 2014-2020 – podał resort w komunikacie.

30 września br., został przekazany do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – informuje ME.

Resort wyjaśnia, że po uzyskaniu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, projekt rozporządzenia zostanie skierowany na Komisję Prawniczą Rządowego Centrum Legislacji.

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na projekty inwestycyjne budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii”, a także podmiot udzielający tej pomocy.

Jak wynika z rozporządzenia pomoc dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt inwestycyjny nie może przekroczyć kwoty 15 mln euro. W przypadku przekroczenia tej kwoty pomoc będzie wymagała notyfikacji Komisji Europejskiej. Zasadniczo intensywność pomocy nie może przekroczyć 45 proc. kosztów kwalifikowalnych. Jednak może być w określonych przypadkach zwiększona. W przypadku pomocy na rzecz mikro przedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy – o 20 punktów procentowych. Dla średniego przedsiębiorcy – o 10 punktów procentowych. Do 31 grudnia 2020 r. intensywność pomocy ulega także zwiększeniu o 15 punktów procentowych – gdy projekt inwestycyjny będzie realizowany na obszarze województwa innego niż województwo mazowieckie oraz 5 punktów procentowych – gdy projekt inwestycyjny będzie realizowany na obszarze województwa mazowieckiego.

Pomoc będzie udzielana w trybie konkursowym albo pozakonkursowym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

CIRE.pl