Ministerstwo Infrastruktury chce zwiększyć pulę dofinansowania linii autobusowych do 1 mld zł

17 maja 2023, 09:35 Alert

Ministerstwo Infrastruktury planuje zwiększenie finansowania na rzecz linii autobusowych o 1 mld zł. Środki zostaną przeznaczone na wsparcie linii pomiędzy małymi miejscowościami a także na komunikacje miejską.

Hybrydowy autobus przegubowy Volvo 7900. Fot. Volvo
Hybrydowy autobus przegubowy Volvo 7900. Fot. Volvo

– Resort chce zwiększyć do 1 mld zł roczną kwotę wsparcia dla linii autobusowych z dofinansowaniem z rządowego Funduszu rozwoju przewozów autobusowych – poinformował PAP wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

– Jest już decyzja polityczna, żeby zwiększyć kwotę dofinansowania przewozów autobusowych do 1 mld zł z 800 mln zł. Może się bowiem okazać, że w przyszłym roku 800 mln zł już nie wystarczy. W najbliższym czasie zostanie przyjęta ustawa w tym zakresie – powiedział PAP Weber.

Począwszy od 2020 roku na wsparcie samorządów uruchamiających połączenia autobusowe Ministerstwo Infrastruktury gwarantuje corocznie 800 mln zł.

Jak wynika z danych resortu infrastruktury, zainteresowanie samorządów uruchamianiem połączeń z dofinansowaniem z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych rośnie z roku na rok. O ile w 2019 roku dofinansowanych zostało 1228 linii komunikacyjnych kwotą 10 mln zł, w 2020 roku przewozy z dofinansowaniem wykonywane były na 2834 liniach, które zostały dofinansowane kwotą 139 mln zł. W 2021 roku dopłatą objęto w skali kraju 4371 linii, a kwota dopłaty przekazana organizatorom wynosiła 358 mln zł. W 2022 r. dopłatą objęto 5705 linii komunikacyjnych, a wnioskowana przez organizatorów kwota dopłaty z FRPA to ponad 631 mln zł.

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest narzędziem wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego będących organizatorami publicznego transportu zbiorowego, a jego funkcjonowanie zostało zaplanowane w perspektywie wieloletniej. Dysponentem funduszu jest minister właściwy do spraw transportu.

Polska Agencja Prasowa / Bartosz Siemieniuk

Kutno kupiło autobusy elektryczne, które stoją przez ceny energii