Ministerstwo klimatu i środowiska przedstawia plan rozwoju geotermii w Polsce

12 maja 2022, 08:30 Alert
Rozwój Geotermii w Polsce fot. MKIS

Ministerstwo klimatu i środowiska opracowało „Wieloletni Program Rozwoju Wykorzystania Zasobów Geotermalnych w Polsce”. To mapa drogowa rozwoju geotermii do 2040 roku, z perspektywą do 2050 roku. Koszt planu ma wynieść co najmniej 49 mld złotych. 

Dokument składa się z dziewięciu punktów, uwzględniających potencjał geotermii płytkiej oraz nisko, średnio- i wysokotemperaturowej, magazynowanie energii, minimalizowanie ryzyka inwestycyjnego oraz proponowane zmiany legislacyjne. Ujęto w nim również kwestie związane z finansowaniem i koordynacją zadań. Mapa opiera się na trzech podstawowych filarach: badaniach, wykonywaniu i realizacji instalacji pilotażowych oraz wdrożeniach, jak również edukacji i promocji.

Geotermia niskotemperaturowa

W ramach mapy drogowej zaplanowano m.in:

– wsparcie obszaru związanego z geotermią inżynierską i geotermią płytką poprzez funkcjonowanie i rozwój HUB-u Technologicznego Pomp Ciepła (HTPC) w Miękini oraz programy, takie jak „Moje Ciepło”

– geotermia nisko- i średniotemperaturowa będzie nadal wspierana w ramach programu NFOŚiGW „Udostępnianie wód geotermalnych w Polsce” oraz Polska Geotermia Plus. Dla realizacji inwestycji została powołana spółka celowa „Geotermia Polska”. Komplementarnym obszarem jest geotermia wysokotemperaturowa, której rozwój wymaga badań i budowy instalacji demonstracyjnych, w zakresie systemów binarnych oraz systemów HDR i EGS

– perspektywicznym obszarem są instalacje zagospodarowania ciepła odpadowego z systemów kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz instalacje zagospodarowania ciepła wód rzek, sztucznych i naturalnych zbiorników wodnych, które wymagają badań oraz budowy instalacji pilotażowych

– rozpoznanie możliwości wykorzystania głębokich otworowych wymienników ciepła (GOWC) w istniejących otworach, co wymaga badań i budowy instalacji demonstracyjnych

– rozwój magazynowania ciepła /energii w górotworze, wymagający zarówno badań, jak i budowy instalacji pilotażowych

Koszt realizacji planu do 2050 roku oszacowano na 49 mld złotych. Ponad 12 mld złotych ma pochodzić z dofinansowań rządowych i środków zagranicznych.

Ministerstwo klimatu i środowiska/Mariusz Marszałkowski

Biznes wzywa UE do przyśpieszenia transformacji energetycznej przez inwazję Rosji