Ministerstwo klimatu chce ułatwić przyłączanie mikroinstalacji

18 maja 2020, 14:15 Alert
Panele słoneczne

Pakiet legislacyjny w obszarze prosumentów oraz spółdzielni energetycznych został skierowany do konsultacji publicznych – informuje ministerstwo klimatu.

Trzy rozporządzenia

Ministerstwo klimatu opublikowało projekty trzech rozporządzeń na temat: przyłączania mikroinstalacji, zasad rozliczeń prosumentów i funkcjonowania spółdzielni energetycznych. Jednocześnie pakiet rozporządzeń został skierowany do konsultacji publicznych, które potrwają do 29 maja.

W skład pakietu wchodzą:

1. projekt rozporządzenia ministra klimatu w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączenia oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym,
2. projekt rozporządzenia ministra klimatu w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń prosumentów energii odnawialnej,
3. projekt rozporządzenia ministra klimatu w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych.

Ministerstwo podaje, że celem pakietu jest wprowadzenie jasnych i przejrzystych zasad przyłączania i rozliczania energii w ramach mikroinstalacji prosumenckich, które wyeliminują rozbieżności w tym obszarze, a które wynikają z odmiennego podejścia poszczególnych przedsiębiorstw energetycznych.

Według resortu klimatu, jednym z najważniejszych elementów regulacji jest przyjęcie optymalnej z punktu widzenia prosumentów, wektorowej metody bilansowania. Pewność i przewidywalność warunków funkcjonowania instalacji prosumenckich będzie dodatkowym stymulantem do rozwoju tego typu działalności.

Ministerstwo klimatu/Jędrzej Stachura

Minister aktywów państwowych przygotowuje osobne programy restrukturyzacji energetyki i górnictwa