Zyska: Rozwój wodoru w Polsce ma sukcesy na koncie, ale potrzebuje szerszego wsparcia

26 października 2023, 11:29 Energetyka

– Wodór jest paliwem przyszłości, który daje szansę na transformację polskiej energetyki, a także pomoże zastąpić emisyjne paliwa w przemyśle, transporcie i energetyce. 14 października 2021 roku podpisaliśmy porozumienie sektorowe na rzecz gospodarki wodorowej, które miało ogromny wkład w opracowanie polskiej strategii wodorowej – mówi Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii.

Wodór. Fot. Freepik

Dziś w Warszawie odbyła się konferencja stron porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej z udziałem wiceministra klimatu i środowiska Ireneusza Zyski.

Celem wydarzenia jest podsumowanie działalności Porozumienia sektorowego w 2023 roku oraz omówienie stanu rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Konferencja jest także forum do wymiany opinii wśród ekspertów i przedsiębiorców m.in. o aktualnych i przyszłych trendach w obszarze gospodarki wodorowej, kluczowych wyzwaniach oraz roli w transformacji energetycznej Polski.

Intersujące jest, że Polska jako pierwsze państwo w Unii Europejskiej zawarła porozumienie sektorowe dotyczącego obszaru wodoru. W inicjatywie funkcjonuje aż 255 podmiotów ze środowiska administracji publicznej, biznesu i nauki. Porozumienie przyczyniło się do powoływania dolin wodorowych.

– Do 2030 roku ma powstać 5 dolin wodorowych, a dziś jest już 8 takich obiektów. Powstało wiele inicjatyw, jak budowa stacji tankowania wodoru Grupy Kapitałowej Polsat na Ursynowie w Warszawie. Obecnie aż 14 stacji jest w trakcie budowy, które umożliwią transport w oparciu o odnawialny wodór – zaznaczył wiceminister Zyska.

– Pierwszym celem jest rozwój tzw. local content. Chcemy, aby Polska w perspektywie 10 lat nie była importerem gotowych rozwiązań technologicznych, ale żebyśmy byli krajem, który rozwija własne instalacje wodorowe i żebyśmy staliśmy się eksportem elektrolizerów, autobusów wodorowych i pomysłów dla sektora energetyki. Mamy ogromny potencjał naukowy i przemysłowy, aby osiągnąć przewagę na rynkach zagranicznych – podkreślił.

Warto zwrócić uwagę, że rozwój branży jeszcze nie nabrał oczekiwanego rozpędu, ale perspektywy są obiecujące. – Wodór będzie paliwem przyszłości. Obecnie zielony wodór jest dosyć drogi, ale  jeżeli pozyskamy tanią energię, będziemy mogli obniżyć jego cenę. Wszystkie linie lotnicze poszukują paliw syntetycznych, a nasze produkty cieszą się zainteresowaniem. Z biegiem czasu będziemy mogli poszerzyć nasze portfolio paliw ekologicznych. Musimy skupić się na przyszłości, bo za 5 lat produkcja wodoru będzie udoskonalona i bardziej opłacalna – mówi Józef Węgrecki, członek zarządu ds. operacyjnych Grupy Orlen.

Mimo sukcesów Wiceminister Zyska przedstawił również rozwiązania, które przyspieszyłyby rozwój branży. Wskazał, że Polska potrzebuje stworzyć partnerstwo publiczno-prywatne, które będzie dbać o rozwój gospodarki wodorowej w kraju. Tak instytucja mogłaby zabiegać o finansowanie podmiotów, a także reprezentować dokonania na arenie międzynarodowej oraz prowadzić dialog z instytucjami międzynarodowymi oraz korporacjami.

Według ministerstwa Polska osiągnęła sporo sukcesów, ale w sektorze nadal obecne są przeszkody, który utrudniają rozkwit branży. Głównymi barierami jest brak wsparcia finansowego rozwoju rynku wodoru, brak dedykowanych podmiotów wspierających rozwój gospodarki wodorowej, brak formalnego umocowania partnerstwa i ograniczone zasoby koordynacyjne. Inną barierą są małe możliwości organizacji pracy, biur, usług, a także nie w pełni wykorzystany potencjał ekspertów.

Należy zwrócić uwagę, że Polska jest jednym z liderów, trzecim producentem wodoru w Europie, choć głównie powstaje przy wykorzystaniu gazu ziemnego (wodór szary). Według resortu klimatu wraz z rozwojem mocy OZE, a przede wszystkim dzięki rozbudowie morskich farm wiatrowych na Bałtyku produkcja zielonego wodoru ulegnie zwiększeniu, co będzie miało przełożenie na szersze wykorzystanie tego nośnika energii w transporcie, przemyśle i energetyce.

Opracował Jacek Perzyński

PGE przetestuje produkcję zielonego wodoru z morskiej turbiny wiatrowej